home สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. ตอบปัญหา
Home | รู้จักสำนักทะเบียนฯ > วิสัยทัศน์/หน่วยงานในสังกัด | สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ | เรียน มสธ. ดีอย่างไร | รู้จัก มสธ. | หลักสูตร
ข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี | ชุดวิชาที่เปิดสอน | ปฏิทินการศึกษา | ตารางสอบ | ผลการเรียน | คำถามถามบ่อย
นานาสาระ | ดาวโหลดกิจกรรมประจำชุดวิชา | มสธ. 10 | แบบฟอร์มต่างๆ | บริการทางวิชาการ | ภาพบรรยากาศใน มสธ. | ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
คำถามกลุ่ม: การเพิ่มชุดวิชา (ทั้งหมด 1948 คำถาม)
   ตั้งคำถามใหม่  
  คำถาม ผู้ถาม อ่าน ตอบ ผู้ตอบ
       @ # ประกาศ # @
กำหนดวันประกาศผลสอบซ่อม 1/54 11054    
การติดต่อกับสำนักทะเบียนและวัดผลทางโทรสาร 16646    
ตอบแล้วนะค่ะ สอบซ่้อม จริยา แย..
4/3/2012 5:47:54 PM
52 1 ธัญรัตน์ ..
4/4/2012 10:24:24 AM
ตอบแล้วนะค่ะ รับลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา 2/54 ให้หรือยังค่ะ นางสาวสุ..
4/3/2012 12:35:27 PM
80 1 นวรัตน์ ว..
4/10/2012 1:32:58 PM
ตอบแล้วนะค่ะ ลงเรียนภาคพิเศษ พรพิมล ..
4/2/2012 2:32:22 PM
86 1 ธัญรัตน์ ..
4/2/2012 2:49:24 PM
เรื่องยังไม่ได้รับใบเสร็จค่าลงทะเบียนค่ะ ยศวดี อา..
4/1/2012 9:36:32 AM
22 0
ตอบแล้วนะค่ะ ไม่พบข้อมูลลงทะเบียนวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 32432 สุพัตรา ..
3/30/2012 10:36:41 PM
43 1 นวรัตน์ ว..
4/11/2012 10:29:59 AM
ลงทะเบียนภาคพิเศษ นางสาวจิ..
3/30/2012 12:59:58 PM
77 0
ตอบแล้วนะค่ะ สอบถามผลการเพิ่มชุดวิชา นายแสงสุ..
3/27/2012 1:56:03 PM
153 1 นวรัตน์ ว..
4/11/2012 10:43:34 AM
ตอบแล้วนะค่ะ ไม่สามารถลงทะเบียนภาคพิเศษได้ วัลลภา ..
3/27/2012 1:36:38 PM
95 1 ธัญรัตน์ ..
3/27/2012 2:51:47 PM
ตอบแล้วนะค่ะ เพิ่มชุดวิชาไม่ได้ สุชญา พุ..
3/26/2012 8:55:37 PM
52 1 นวรัตน์ ว..
3/27/2012 11:01:16 AM
ตอบแล้วนะค่ะ ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา 2/2554 วันที่ 12/1/2555 ถือว่าลงทะเบียนได้หรือเปล่าคะ นันทิดา ..
3/26/2012 10:42:55 AM
62 1 นวรัตน์ ว..
4/7/2012 2:24:38 PM
ตอบแล้วนะค่ะ ขอทราบผลการลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาและการจัดส่งหนังสือค่ะ น.ส.นันท..
3/25/2012 11:14:18 AM
48 1 นวรัตน์ ว..
3/29/2012 5:56:11 PM
ตอบแล้วนะค่ะ ช่วยตรวจสอบการลงทะเบียนเพิ่ม 5296004368 รัตนาวด ..
3/24/2012 3:33:49 PM
83 1 นวรัตน์ ว..
3/29/2012 11:29:02 AM
ตอบแล้วนะค่ะ โครงการสัมฤทธิบัตรรุ่น79 สุภาณัทก..
3/24/2012 3:21:20 PM
211 1 กนิษฐา คุ..
3/26/2012 4:16:54 PM
ผลการตรวจสอบการเพิ่มชุดวิชา ปัทมา..
3/23/2012 9:48:14 PM
69 0
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  หน้าต่อไป
 
 
จัดทำโดยศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. โทร. 02 504 7231-6