ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
การจัดการความรู้
(KM) 2559
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
คู่มือบริการระดับบัณฑิตศึกษา
ตารางออกรับสมัครนักศึกษาใหม่/บริการงานทะเบียน
จังหวัดวันที่สถานที่
เพชรบุรีบริการงานทะเบียน-วันจันทร์-วันเสาร์ศูนย์วิทยพัฒนา
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม แบบฟอร์มต่างๆ
เทคนิคการเป้นวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์
พระผู้ทรงพากเพียรเรียนรู้ตลอดชีวิต
ฝึกอบรมแกนนำเยาวชนป้องกันยาเสพติดฯ
จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัวและพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน
แบบฟอร์มคำร้องติดต่อมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมศูนย์ ฯ
แบบฟอร์มกิจกรรมชมรมนักศึกษา
หน่วยเน้นนิติศาสตร์ มสธ
Links

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 0-3240-3801-5 แฟกช์ 0-3240-3811 อีเมล์:pb.adoffice@stou.ac.th