020225613 (4 รูปภาพ)
ศวน.มสธ.เพชรบุรี จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการรับสมัคร ลงทะเบียน ภาค 2/60 แก่นักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการงานทะเบียนผ่านห้อง OSS (One Stop Service)ของศูนย์ฯ (2 ก.พ. 61)

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่