02032561 (8 รูปภาพ)
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวปิยพัชร์ ธนัชพรวิวัตร์ นักวิชาการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ให้บริการการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ ที่กำลังจะจบการศึกษา ซึ่งการแนะแนวในครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแนะแนว 14 มหาวิทยาลัย จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรม 104 คน
ภาพโดย:ปิยพัชร์ ธนัชพรวิวัตร์
ข่าวโดย:ปิยพัชร์ ธนัชพรวิวัตร์
อัพเดสโดย:ธนศร แก้วประดิษฐ์
วันที่ 2 มีนาคม 2561

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่