050325612 (4 รูปภาพ)
ศูนย์ฯ เพชรบุรี ให้บริการห้องประชุมศักดิเดชน์ แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 จ.เพชรบุรี วันที่ 5 มีนาคม 2561
ภาพโดย:วโรรส แก้วประดับ
ข่าวโดย:ประพันธ์พร น่วมประวัติ
อัพเดสโดย:ธนศร แก้วประดิษฐ์
วันที่ 5 มีนาคม 2561

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่