06032561 (4 รูปภาพ)
6 มี.ค.61 ศูนย์ฯ เพชรบุรี ให้บริการห้องประชุมศักดิเดช แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ประชุมชี้แจงการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
ภาพโดย:วโรรส แก้วประดับ
ข่าวโดย:ประพันธ์พร น่วมประวัติ
อัพเดสโดย:ธนศร แก้วประดิษฐ์
วันที่ 6 มีนาคม 2561

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่