08032561 (12 รูปภาพ)
7 มีนาคม 2561 ประชาสัมพันธ์รณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี /โครงการสัมฤทธิบัตร ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร จำนวนประมาณ 100 คน
ภาพโดย:บังอร ปิยะนุช
ข่าวโดย:บังอร ปิยะนุช
อัพเดสโดย:ธนศร แก้วประดิษฐ์
วันที่ 8 มีนาคม 2561

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่