080325612 (3 รูปภาพ)
วันที่ 8 มี.ค.61ศูนย์ฯ เพชรบุรี ให้บริการห้องประชุมศักดิเดชน์ แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 จังหวัดเพชรบุรี
ภาพโดย:ประพันธ์พร น่วมประวัติ
ข่าวโดย:ประพันธ์พร น่วมประวัติ
อัพเดสโดย:ธนศร แก้วประดิษฐ์
วันที่ 8 มีนาคม 2561

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่