150225613 (6 รูปภาพ)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายวรชาติ อำไพ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพชรบุรี และน.ส.ณัฐธยาน์ ลอยสมบัติ บรรณารักษ์ และนายวโรรส แก้วประดับ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้ออกนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานมุม มสธ. ณ ห้องสมุดรัชมังคลาภิเษกวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จ.ประจวบฯ โดยได้รับการต้อนรับจาก น.ส.สุธิกาญน์ แย้มนิล ผู้อำนวยการศูนย์ฯการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอหัวหิน และบรรณารักษ์ประจำหอสมุดรัชมังคลาภิเษก วังไกลกังวล และบรรณารักษ์ของห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภาพโดย:วโรรส แก้วประดับ
ข่าวโดย:ประพันธ์พร น่วมประวัติ
อัพเดสโดย:ธนศร แก้วประดิษฐ์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่