เมนูบาร์
วันที่ตีพิมพ์หัวข้อข่าว
30 ธันวาคม 2556 มุม มสธ. - บริการห้องสมุดและสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
1 มีนาคม 2556 มุม มสธ. - หนูจะเรียนอะไรดี
16 กุมภาพันธ์ 2556 มุม มสธ. - สมัครเรียน มสธ. กันเถอะ
1 กุมภาพันธ์ 2556 มุม มสธ. - การศึกษาของไทยในกรอบอาเซียน
1 มกราคม 2556 มุม มสธ. - บันทึกในเรือนจำ "ชาย 3 คุก"
31 ธันวาคม 2555 แนะแนวการศึกษา
16 ธันวาคม 2555 มุม มสธ. - ระบบทางไกล มสธ. พัฒนาคุณภาพชีวิต
1 ธันวาคม 2555 มุม มสธ. - การสอนเสริมของ มสธ.
16 กันยายน 2555 มุม มสธ. -ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC : โอกาสและผลกระทบต่อการศึกษา วันที่ 16 กันยายน 2555
16 สิงหาคม 2555 มุม มสธ. -การเลือกเรียนสาขาวิชากับ มสธ.
16 กรกฎาคม 2555 มุม มสธ. -การบริหารเวลากับการศึกษา มสธ.
1 กรกฎาคม 2555 มุม มสธ. -ความสำคัญของการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในระบบการศึกษาทางไกล
16 มิถุนายน 2555 มุม มสธ. - ศิลปะกับความสุข วันที่ 16 มิถุนายน 2555
2 พฤษภาคม 2555 มุม มสธ. - พระสงฆ์กับการเสริมสร้างสุขภาพ วันที่ 2 พฤษภาคม 2555
17 เมษายน 2555 มสธ.ขอแสดงความยินดีกับการเรียนรู้ด้วยตนเองสู่ความสำเร็จของคุณอนันต์ วรรณพรรณ และนายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีสืบสานประเพณีสงกรานต์ ฉบับที่ 284 ประจำวันที่ 16-30 เมษายน 2555
16 เมษายน 2555 มุม มสธ. - สวัสดีปีใหม่ไทย แด่คุณครูผู้นำการปฏิรูปการเรียนรู้ และโครงการเสริมสร้างสุขภาพพระสงฆ์และประชาชนเมืองเพชร นสพ.ปัญญาชน วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2555
1 เมษายน 2555 มุม มสธ. - การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน นสพ.ปัญญาชน วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2555
16 มีนาคม 2555 มุม มสธ. - อ่านใกล้เรียนไกล มหาวิทยาลัยชีวิต นสพ.ปัญญาชน วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555
18 กุมภาพันธ์ 2555 มุม มสธ. - การใช้สื่อโสตทัศน์ในชีวิตประจำวัน นสพ.ปัญญาชน วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
17 กุมภาพันธ์ 2555 มุม มสธ. - มสธ.ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคคลทั้งวัยทำงานและวัยเรียนฯ นสพ.ปัญญาชน วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
16 กุมภาพันธ์ 2555 บทความ ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(มสธ) นสพ.ปัญญาชน ลงวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
2 กุมภาพันธ์ 2555 เพชรบุรีดีเดย์ "ฅนเพ็ชร รักช้าง" นสพ.ปฏิรูป ฉบับที่ 279 ประจำวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2555
1 กุมภาพันธ์ 2555 มุม มสธ. - มสธ.เปลี่ยนชีวิต จากกระเป๋ารถเมล์สู่ ปลัด อบต. นสพ.ปัญญาชน ลงวันพุทที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
16 มกราคม 2555 มุม มสธ. - เรื่องต่อชีวิต มสธ.ต่อเส้นทาง ตอนบันทึกในเรือนจำ นสพ.ปัญญาชน ลงวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555
16 มกราคม 2555 มุม มสธ. - เรื่องโครงการเสริมสร้างสุขภาพพระสงฆ์และประชาชนเมืองเพชร นสพ.ปัญญาชน ลงวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555
31 ธันวาคม 2554 มุม มสธ. - เสวนากับพระนวมินทร์ วันที่ 30 ธันวาคม 2554
30 ธันวาคม 2554 รวมพลคนรัก มสธ. นสพ.ปัญญาชน ลงวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2554 ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 หน้า 8
16 ธันวาคม 2554 สังคมปฏิรูป นสพ.ปฏิรูป วันที่ 16 -31 ธันวาคม 2554
1 ธันวาคม 2554 เจาะการศึกษา - เรื่องศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี พัฒนาครูเขียนผลงานวิชาการ นสพ.เพชรภูมิ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2554
17 พฤศจิกายน 2554 สังคมปฏิรูป นสพ.ปฏิรูป วันที่ 16 -30 พฤศจิกายน 2554
16 พฤศจิกายน 2554 ชุมทางครู นสพ.เพชรภูมิ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554
กลับหน้าหลัก แนะนำศูนย์ โครงสร้างการบริหาร บุคลากร กิจกรรมและโครงการ รายการวิทยุย้อนหลัง กระดานสนทนา