ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี ให้บริการห้องประชุมและห้องสัมมนา

           ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี มีห้องประชุมและสัมมนาที่เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ใช้งานและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทันสมัยอย่างครบครัน ทุกห้องประชุมและสัมมนามีเครื่องปรับอากาศ โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องเสียง เครื่องฉาย Projector, Visualizer, Computer Notebook, และ WiFi Internet ด้วยทีมงานที่พร้อมให้บริการ อย่างเป็นกันเองและประทับใจ บริการงานประชุม อบรม สัมมนา งานเลี้ยงสังสรรค์
           1. ห้องประชุมใหญ่ (ห้องศักดิเดชน์) ความจุประมาณ 300 คน ราคา 5,000 บาท/วัน
           2. ห้องขนาดกลาง ความจุประมาณ 60-100 คน ราคา 2,000 บาท/วัน
           3. ห้องสัมมนาย่อย (ห้องสัมมนา 4-6) ความจุประมาณ 30 คน ราคา 1,200 บาท/วัน
           4. แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมศูนย์ ฯอัตราค่าบริการห้องประชุมและห้องสัมมนา

           1. ห้องประชุมใหญ่ (ห้องศักดิเดชน์) ขนาด 300 คน (จัดแบบมีเก้าอี้นั่งอย่างเดียว) หรือขนาด 160-200 คน (จัดแบบมีโต๊ะด้วย)


เวลา ราคา
เต็มวัน เวลา 8.30 - 16.30 น 5,000 บาท
3 ชั่วโมงแรก 3,000 บาท
ชั่วโมงต่อไป 800 บาท

 
   
 

           ***หมายเหตุ เฉพาะวันเสาร์ วันอาทิตย์*** ค่าบริการสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุม 3 ท่าน 1,050 บาท/วัน


           2. ห้องประชุมขนาดกลาง ขนาด 60-100 คน


เวลา ราคา
เต็มวัน เวลา 8.30 - 16.30 น 2,000 บาท
3 ชั่วโมงแรก 1,200 บาท
ชั่วโมงต่อไป 400 บาท

 
   
 

           ***หมายเหตุ เฉพาะวันเสาร์ วันอาทิตย์*** ค่าบริการสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุม 2 ท่าน 700 บาท/วัน


           3. ห้องสัมมนาย่อย (ห้องสัมมนา 1-6) ขนาด 30 คน


เวลา ราคา
เต็มวัน เวลา 8.30 - 16.30 น 1,200 บาท
3 ชั่วโมงแรก 600 บาท
ชั่วโมงต่อไป 200 บาท

 
   
 

           ***หมายเหตุ เฉพาะวันเสาร์ วันอาทิตย์*** ค่าบริการสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุม 2 ท่าน 700 บาท/วัน


           รายละเอียดติดต่อ : งานบริหารและธุรการ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี โทร. 0-3240-3801-5


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี เลขที่ 90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3240-3801-5 แฟกซ์ 0-3240-3811 อีเมล์:pb.adoffice@stou.ac.th

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช