12 ธ.ค.61 ศูนย์ฯ เพชรบุรี นายวรชาติ อำไพ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และบุคลากร ร่วมงานสวดพระอภิธรรม นางสาวณัฐภัทร เทพอยู่
11 ธ.ค.61 ศวน.มสธ.เพชรบุรี จัดสอบ walk in exam วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ภาคการศึกษาที่ 1/61
11 ธ.ค.61 ศวน. มสธ.เพชรบุรี จัดโครงการส่งเสริมความสำเร็จทางการศึกษา (พี่ช่วยน้อง) ชุดวิชาไทยศึกษา
2 ธ.ค.61 ให้บริการจัดสอบตามพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) รอบบ่าย
2 ธ.ค.61 ให้บริการจัดสอบตามพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) รอบเช้า
28 พ.ย.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี 28 พ.ย.61
28 พ.ย.61 ศูนย์ฯ เพชรบุรี ร่วมกับสาขาวิชานิติศาสตร์ จัดกิจกรรมพิเศษ ชุดวิชากฎหมายแพ่ง 1
21 พ.ย.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ. ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี วันพุธ 21 พ.ย.61
21 พ.ย.61 ศูนย์ฯ เพชรบุรี ร่วมกับสาขาวิชานิติศาสตร์ จัดกิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายอาญา 1 (41231)
18 พ.ย.61 จัดสอบ STOU e-Testing ชุดวิชา 10600 มีนักศึกษาเข้าสอบจริงจำนวน 9 คน
17 พ.ย.61 จัดกิจกรรมพี่ช่วยน้อง ชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10111
16 พ.ย.61 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. ปี 2561
15 พ.ย.61 ปรับปรุงบอกทางที่เก่าขึ้นสนิมทำใหม่ให้สวยงาม
11 พ.ย.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ. ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561
7 พ.ย.61 แนะแนวหลักสูตรการศึกษาทางไกล มสธ. ให้กับ นสต. สถานีตำรวจหาดเจ้าสำราญ
7 พ.ย.61 จัดรายการสาระน่ารู้ กับ มสธ. ที่ สวท. เพชรบุรี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
7 พ.ย.61 ติดตั้งหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง ที่ประตูทางเข้าศูนย์ฯ
30 ต.ค.61 จัดรายการสาระน่ารู้ กับ มสธ. ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี
30 ต.ค.61 ออกติดป้ายประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่
24 ต.ค.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ. ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี
23 ต.ค.61 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
18 ต.ค.61 บริการแนะนำหลักสูตรการศึกษาทางไกล โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน
10 ต.ค.61 ศูนย์ฯ เพชรบุรี ประชุมการประเมินคุณภาพการศึกษา
10 ต.ค.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ. ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี เวลา 10.10-10.35 น.
5 ต.ค.61 ศูนย์ฯ เพชรบุรี นางสาวสุมาลี เดชบุญพบ รับสมัครและรับลงทะเบียนนักศึกษา
3 ต.ค.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ. ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี
1 ต.ค.61 ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาล้นเกล้ารัชกาลที่ 4 ณ ลานพิธีพระนครคีรี (เขาวัง)
24 ก.ย.61 สรุปกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรีฯ
21 ก.ย.61 ประชุมแนวปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561
18 ก.ย.61 อบรมการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี ณ ห้องประชุมยงค์นพคุณ
18 ก.ย.61 แนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. ณ บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 33 คน
16 ก.ย.61 ศวน.เพชรบุรีจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
12 ก.ย.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ. ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี
12 ก.ย.61 ประชุม คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างปรับปรุงศูนย์ฯ
11 ก.ย.61 จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 40 ปี มสธ.
10 ก.ย.61 ตรวจสอบการติดตั้ง UPS 10 KVA จากบริษัทซินโดม
9 ก.ย.61 ประชุมเครือข่ายปฏิบัติการ มสธ. โดย ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ฯ
30 ส.ค.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.ออกอากาศ ทาง สวท.เครือข่าย สน.ประชาสัมพันธ์เขต8 กรมประชาสัมพันธ์
29 ส.ค.61 โครงการวิถีข้าว วิถีคน :การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
28 ส.ค.61 ออกรับสมัครและลงทะเบียน เรียนนอกสถานที่ 1/2561 ณ สำนักสงฆ์ป่าพระมหามุนี
18 ส.ค.61 ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรหว้ากอครบรอบ150ปี
15 ส.ค.61 ประชุมบุคลากรศูนย์ฯ ครั้งที่4/61
15 ส.ค.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.
9 ส.ค.61 โครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนวการศึกษา
10 ส.ค.61 เยี่่ยมชมศูนย์บริกาารการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ.
5 ส.ค.61 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 61 ของ ชมรมบัณฑิต มสธ.ราชบุรี
3 ส.ค.61 ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดนิทรรศการ
14-15 ก.ค.61 สัมมนาเครือข่ายการเรียนรู้การศึกษาทางไกล ของ มสธ.
18 ก.ค.61 บริการการศึกษา ณ ร.ร.วัดเขาปิ่นทอง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
17 ก.ค.61 การทำงานได้ผล คนเป็นสุข ในยุค 4 G
14 ก.ค.61 ร่วมประชุมชมรมบัณฑิต มสธ. เพชรบุรี
11 ก.ค.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.
16 ก.ค.61 กำหนดจุดในการปรับปรุงจัดทำลานจอดรถ
15 ก.ค.61 จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ภาค 2/2560
8 ก.ค.61 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเปิดเซี่ยงไฮ้
6 ก.ค.61 ศูนย์ฯ ประชุุมสรุปผลการตรวจสอบภายใน
30 มิ.ย.- 1 ก.ค. 61 โครงการ "มสธ. รวมใจ จิตอาสา พัฒนาวัด“
27 มิ.ย.61 บริการรับสมัครโครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า
27 มิ.ย.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ. ณ สวท.เพชรบุรี
27 มิ.ย.61 จัดกิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน (41213)
26 มิ.ย.61 ประชุมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปี61
26 มิ.ย.61 ซ่อมบำรุง ระบบไฟห้องน้ำหญิง
24 มิ.ย.61 จัดสอบ walk- in exam ภาค 2/60 รอบบ่าย
24 มิ.ย.61 จัดสอบ walk- in exam ภาค 2/60 รอบเช้า
22 มิ.ย.61 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานปรับปรุงพื้นที่ ศูนย์ฯ
18 มิ.ย.61 เปลี่ยนหลอดไฟห้องสมุด ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
15 มิ.ย.61 ศวน.ฯเพชรบุรี ให้บริการแนะแนวการศึกษา ณ 3bb
15 มิ.ย.61 ศวน.ฯเพชรบุรีให้บริการแนะแนวการศึกษา ณ สนง.สรรพากร
14 มิ.ย.61 ศวน.มสธ.เพชรบุรี ร่วมพิธีไหว้ครูเรือนจำกลางสมุทรสงคราม
13 มิ.ย.61 ประชุมบุคลากร ศวน.มสธ. เพชรบุรี ครั้งที่ 4/2561
12 มิ.ย.61 ศวน.ฯเพชรบุรี ออกให้บริการการศึกษาในเรือนจำกลางราชบุรี
10 มิ.ย.61 ศูนย์ฯ มสธ.เพชรบุรี ดำเนินการสอบ Walk in exam
10 มิ.ย.61 สอนการทำหมอนสุขภาพ ให้แก่นักศึกษา กศน.
10 มิ.ย.61 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ มุม มสธ. จังหวัดสมุทรสาคร
9-10 มิ.ย.61 จัดการสัมมนาระดับปริญญาโท
9-10 มิ.ย.61 จัดกิจกรรมการสอนเสริมแบบเก็บคะแนน ชุดวิชา 41212
9 มิ.ย.61 ร่วมประชุมชมรมบัณฑิต มสธ. เพชรบุรี ณ ห้องมุกดา
5 มิ.ย.61 ให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษาในเรือนจำลางนครปฐม
3 มิ.ย.61 นักศึกษาเข้าสอบ Walk in Examภาคการศึกษาที่ 2/60
3 มิ.ย.61 ร่วมกิจกรรม/โครงการ ตายายอิ่มท้อง เขียว-ทอง อิ่มใจ ปี2
2-3 มิ.ย.61 การสอนเสริมแบบเก็บคะแนน ชุดวิชา 41232 กฎหมายอาญา 2
31 พ.ค.61 ประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปี 2561
30 พ.ค.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี
26 พ.ค.61 กิจกรรมการนัดหมายแนะนำแนวทางการเรียนให้กับนักศึกษา
25 พ.ค.61 แนะนำห้องประชุมกับ ธกส.เพชรบุรี
25 พ.ค.61 ติดป้ายบอกทางห้อง oss (One Stop Service)
24 พ.ค.61 รับฟังการประชุมผ่านเว็ปแคสติ้งเกี่ยวกับการปฎิรูปมหาวิทยาลัย
23 พ.ค.61 ตรวจรับป้ายบอกทางเข้าศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
16 พ.ค.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี
15 พ.ค.61 ทดสอบระบบการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์
13 พ.ค.61 ตรวจงานติดตั้งป้ายบอกทางเข้าศูนย์วิทยพัฒนา มสธ เพชรบุรี
12-13 พ.ค. 61 กิจกรรมการสอนเสริมแบบเก็บคะแนน ชุดวิชาแพ่ง 2
8 พ.ค.61 รับสมัครนักศึกษาใหม่ รับลงทะเบียน ฯ ณ รร.นายร้อยสามพราม
8 พ.ค.61 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ ที่ทำการศูนย์ฯ
2 พ.ค.61 ประชุมจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2562 ณ มสธ.
27 เม.ย.61 กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม โครงการอาวุโส So Smart รุ่นที่ 2
26 เม.ย.61 กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม โครงการอาวุโส So Smart รุ่นที่ 1
25 เม.ย.61 ร่วมประชุมงานวิจัยการพัฒนารูปแบบวิธีการศึกษาทางไกล
25 เม.ย.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี
11 เม.ย.61 ให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ลงทะเบียน และคำร้องต่างๆ
11 เม.ย.61 ร่วมรดน้ำขอพร ผู้ใหญ่ที่เคารพ ในชมรมฯ วันที่ 11 เม.ย. 61
11 เม.ย.61 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/61 วันที่ 11 เมษายน 2561
10 เม.ย.61 สรงน้ำพระ รดน้ำขอพร จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
5 เม.ย.61 บุคลากรที่รับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
4 เม.ย.61 ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์และพัฒนาสื่อสารสนเทศ
4 เม.ย.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา
3 เม.ย.61 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ประชุมทีมงานจัดรายการเฟสไลน์สด
2 เม.ย.61 ร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน
2 เม.ย.61 ศูนย์ฯเพชรบุรีจัดแสดงนิทรรศการศึกษาทางไกลแก่นักศึกษา
1 เม.ย.61 จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
31 มี.ค.61 ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้านเปิด งานมสธ.สัมพันธ์ จ.กาญจนบุรี
30 มี.ค.61 แนะแนวการศึกษาต่อ มสธ.แก่นักศึกษา กศน.อ.หัวหิน
29 มี.ค.61 รณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ นักศึกษาอนุปริญญา วชช.สมุทรสาคร
28-29 มี.ค.61 อบรมการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์(EPUB3)
28 มี.ค.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ. ทาง สวท.
27 มี.ค.61 โครงการ “เพชรบุรี เข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
23 มี.ค.61 รดน้ำศพ อ.วิรุฬ สีดอกบวบ อดีตประธานชมรมบัณฑิตฯ
22 มี.ค.61 ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพศูนย์ฯ
21 มี.ค.61 รณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ จังหวัดสุมทรสาคร
21 มี.ค.61 ร่วมโครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสัดเขาไก่แจ้
20 มี.ค.61 แนะแนวการศึกษาต่อ มสธ.แก่นักศึกษา กศน.อ.ทับสะแก
15 มี.ค.61 ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
15 มี.ค.61 ติดตั้งนิทรรศการ มสธ. ณ ห้องโถงศูนย์ฯ เพชรบุรี
14 มี.ค.61 ประชุมบุคลากร มอบหมายนโยบายการปฎิบัติงาน
11 มี.ค.61 จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ณ ไร่ทองหทัย
8 มี.ค.61 ให้บริการห้องประชุมศักดิเดชน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1
7 มี.ค.61 ประชาสัมพันธ์รณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่
7 มี.ค.61 จัดรายการวิทยุ "สาระน่ารู้กับ มสธ." ณ สวท.เพชรบุรี
6 มี.ค.61 ให้บริการห้องประชุมศักดิเดชน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1
4 มี.ค.61 ให้บริการห้องประชุมศักดิเดชน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1
4 มี.ค.61 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ให้กับนักเรียน กศน.บ้านแหลม
2 มี.ค.61 ให้บริการการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
15 ก.พ.61 ออกนิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ.
14 ก.พ.61 ออกนิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ.
18 ก.พ.61 ให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
17-18 ก.พ. 61 จัดกิจกรรมการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ จ.ราชบุรี
16 ก.พ.61 ให้บริการงานทะเบียนนักศึกษา ณ ห้อง OSS
16 ก.พ.61 อบรม “การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
15 ก.พ.61 ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนปริญญาตรีของ มสธ. กับ วชช.
15 ก.พ.61 อบรมขั้นตอนการปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชีในระบบ 3 มิติ
14 ก.พ.61 ประชุมหารือกับผอ.รร.เบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี
14 ก.พ.61 รับสมัครนศ.ใหม่และรับลงทะเบียนเรียน จ.นครปฐม
12 ก.พ.61 ให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาค2/60 จ.สมุทรสาคร
12 ก.พ.61 ซ่อมบำรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุมศักดิเดช
12 ก.พ.61 ประชุมสรุปผลการรับลงทะเบียนที่สนามสอบไล่1/60
08 ก.พ.61 การแสดงอินกอนฟ้อนแกนในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
12 ก.พ.61 ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ ช่วยแนะแนวนักศึกษา ณ ห้อง OSS
เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
ออกนิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน มุมการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ
ออกพื้นที่จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนบางปลาม้า “สุงสุมารผดุงวิทย์”
ออกนิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์บริการการศึกาเฉพาะกิจ มุม มสธ.
บริการรับสมัคร ลงทะเบียน ภาค 2/60 แก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางเขาบิน จ.ราชบุรี
บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่และรับลงทะเบียนเรียนภาค 2/60 ผ่านห้อง OSS ของศูนย์
แนะนำหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิทยาการจัดการแขนงรัฐประศาสนศาสตร์
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณแม่ของคุณซิ้ม กรรมการชมรมบัณฑิต มสธ. เพชรบุรี
ตรวจเช็ค ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างบริเวณทางขึ้นห้องสัมมนา4-5
อำนวยการ ศวน.มสธ.เพชรบุรี เดินทางเข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ
ออกให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และงานทะเบียนนักศึกษา ณ สนามสอบ
ประชุมเตรียมความพร้อมการออกให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ฯ
ศูนย์ฯ เพชรบุรี จัดนิทรรศการและแนะนำหลักสูตรการศึกษาทางไกล
ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างบริเวณใต้ถุนอาคารศักดิเดช
เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณธนัชพร คำสอน ผู้อำนวยการ สวท.เพชรบุรี
จัดติววิชา ไทยศึกษา 10151 ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561
รณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่/ให้บริการรับลงทะเบียน/คำร้องต่างๆ
ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุมศักดิเดชน์
สำนักงานแรงงานจังหวัด ขอใช้บริการห้องประชุมสัมมนาของเศูนย์ฯ
ผอ.ศูนย์ฯ มสธ. เพชรบุรีสวัสดีปีใหม่ ผอ.วิทยาลัยชุมชน ฯ
นายช่างอิเลกทรอนิกส์ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าบริเวณป้อมยาม
ออกให้บริการแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
ผอ.ศูนย์ฯ มสธ.เพชรบุรี เข้าพบ อบต.ไร่ส้มเพื่อสวัสดีปีใหม่
เจ้าหน้าที่มาติดตั้งเครื่องรับบัตรอิเลคทรอนิกส์(EDC)
ช่างจากบริษัท Syndom เข้ามาตรวจสอบ ซ่อม UPS
ส่งจดหมายประชาสัมพันธ์การให้บริการงานทะเบียนนักศึกษา
ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
ออกให้บริการแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
การประชุมบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ครั้งที่1
โครงการวิถีข้าว วิถีคน:การมีส่วนร่วมของชุมชนฯ
ออกแบบ ตัดและติดสติ๊กเกอร์แนะนำหน่วยงานภายในศูนย์ ฯ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างทั้งภายในและภายนอก
จัดเตรียมสถานที่ต้อนรับปีใหม่เพื่อส่งความสุข
กิจกรรมพิเศษ ชุดวิชากฎหมายอาญา 1
จัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ร่วมจงรักภักดี เทิดทูนจักรีบรมราชวงศ์
เทคนิคการเป็นวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์
พระผู้ทรงพากเพียรเรียนรู้ตลอดชีวิต
ฝึกอบรมแกนนำเยาวชนป้องกันยาเสพติดฯ
จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัวและพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน
จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัวและพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน
กิจกรรมพิเศษ ชุดวิชา 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
โครงการวิถีข้าววิถีคนกับการมีส่วนรวมของชุมชนระยะที่2
โครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนวการศึกษา
สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยทรงดำรุ่นที่ 2
สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยทรงดำรุ่นที่ 1
ผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ เพชรบุรี เดือนพฤษภาคม
พิธีเปิดศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ.
ผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ เพชรบุรี เดือนเมษายน
ผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ เพชรบุรี เดือนมีนาคม
ผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ เพชรบุรี เดือนกุมภาพันธ์
โครงการวิถีข้าววิถีคนกับการมีส่วนรวมของชุมชน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรีจัดโครงการธรรมราชา
ทำบุญวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 37 ปี
จัดโครงการสืบสานประเพณีกินข้าวห่อกะเหรียง
จัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของ มสธ.
โครงการวิถีข้าววิถีคน
โครงการตามรอยสุนทรภู่ในเมืองเพชร ประจำปี 2558
โครงการฝึกอบรมผู้นำชมรมนักศึกษา ประจำปี 2558
โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มสธ. เพื่อสังคม
จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
การฝึกซ้อมย่อยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
การฝึกอบรมหลักสูตรภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รณรงค์แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตอาสา 2558
สัมมนาอาจารย์แนะแนว โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า
เตรียมความพร้อมก่อนสอบและทบทวนเนื้อหาชุดวิชาต่าง ๆ
การสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการบัณฑิตศึกษา
การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ภาพกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557
อบรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
แนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. ณ ร.ร.อู่ทอง
แนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. ณ ร.ร.สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
แนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. ณ ร.ร.วัดห้วยจระเข้วิทยาคม
แนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. ณ ร.ร.ปรีดารามวิทยาคม
แนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. ณ ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม
แนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. ณ กศน. อ.อู่ทอง
แนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. ณ กศน. อ.เมืองกาญจนบุรี
แนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. ณ กศน. อ.สังขละบุรี
แนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. ณ กศน. อ.ศรีประจันต์
แนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. ณ กศน. ต.ลุ่มสุ่ม
แนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. ณ กศน. อ.ทองผาภูมิ
21-22-08-57
14-08-57
jun-jul-57
23-06-57
Mar-2557
15-16-05-57
Mar-Apr2557
นิเทศงานเรือนจำ-1-2014
Feb2557
Jan2557
18-11-56
08-10-56
03-10-56
05-10-56
02-10-56
01-09-56
28-08-56
25-08-56
26-28-07-56
09-05-56
12-03-56
11-03-56
23-24-02-56
21-02-56
25-01-56
23-24-01-56
16-17-02-56
14-11-55
08-08-55
31-10-55
23-10-55
06-10-55
06-09-55
05-09-55
25-08-55
10-08-55
06-08-55
27-07-55
25-06-55
24-06-55
22-06-55
20-06-55
18-06-55
06-06-55
05-06-55
02-05-55
25-03-55
21-03-55
15-03-55
13-03-55
12-03-55
11-03-55
03-02-55

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 0-3240-3801-5 แฟกช์ 0-3240-3811 อีเมล์:pb.adoffice@stou.ac.th

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช