รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายอาญา 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2560

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป ดังนี้
1.  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560  คลิ๊กที่นี่
2.  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  คลิ๊กที่นี่
3.  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา  คลิ๊กที่นี่  จัดกิจกรรมที่ห้องรื่นรมย์  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
4.  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา  คลิ๊กที่นี่
5.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดเพชรบุรี  คลิ๊กที่นี่  ขอแจ้งเลื่อนวันจัดกิจกรรมพิเศษ จากวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เนื่องจากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเพชรบุรี (อำเภอเมือง และอำเภอใกล้เคียง) สาขาวิชานิติศาสตร์จึงขอเลื่อนวันการจัดกิกจรรมพิเศษดังกล่าว หากนักศึกษามีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณอนัญญา  ที่หมายเลขโทรศัพท์ 098-392-8003, 02-504-8361-3
6.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดนครสวรรค์  คลิ๊กที่นี่
7.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดจันทบุรี    คลิ๊กที่นี่
8.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดอุบลราชธานี    คลิ๊กที่นี่
9.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดลำปาง    คลิ๊กที่นี่
10. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช  คลิ๊กที่นี่
11. ศุนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดอุดรธานี  คลิ๊กที่นี่
ผู้เข้าชม 1319 คน UPDATE วันที่ 11/28/2017 3:55:33 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin