ระดับปริญญาโท

เลื่อนการสัมมนาเสริม คลิ๊กที่นี่
กำหนดการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1-2-3-4 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ภาคการศึกษาที่ 1/2560   คลิ๊กที่นี่
แจ้งกำหนดการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ คลิ๊กที่นี่
ประกาศรายชื่อที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 1/2560 คลิ๊กที่นี่
ประกาศรายชื่อที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาค 1/2560 คลิ๊กที่นี่
สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอเลื่อนกำหนดการสัมมนาเสริมชุดวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง ณ มสธ. เฉพาะห้อง รองศาสตราจารย์ลาวัลย์ หอนพรัตน์ จากเดิมเป็นวันที่ 9-10 ธันวาคม 2560 ส่วนห้องที่เหลือเป็นวันที่ 20-21 มกราคม 2561
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560  คลิ๊กที่นี่
ประกาศรายชื่อที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 1/2560 รอบ 2  คลิ๊กที่นี่
ผู้เข้าชม 26006 คน UPDATE วันที่ 11/21/2017 11:03:45 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin