รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายแพ่ง 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ดังนี้

1.  มหาวิทยาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 6 ธันวาคม 2560  คลิ๊กที่นี่

2.  มหาวิทยาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 7 ธันวาคม 2560 คลิ๊กที่นี่

3.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดจันทบุรี  คลิ๊กที่นี่

4.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดนครนายก  คลิ๊กที่นี่

5.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช  คลิ๊กที่นี่

6.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดนครสวรรค์  คลิ๊กที่นี่

7.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดเพชรบุรี  คลิ๊กที่นี่

8.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดลำปาง  คลิ๊กที่นี่

9.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดสุโขทัย  คลิ๊กที่นี่

10.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดอุดรธานี  คลิ๊กที่นี่

11.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดอุบลราชธานี  คลิ๊กที่นี่

12.  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  จังหวัดนครราชสีมา  คลิ๊กที่นี่

13.  โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา  คลิ๊กที่นี่

 

 

ผู้เข้าชม 2057 คน UPDATE วันที่ 12/3/2017 11:07:06 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin