ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาปริญญาตรี ..อ่านต่อ 16 พฤษภาคม 2559
ระดับปริญญาโท
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาระดับปริญญาโท ..อ่านต่อ 21 กรกฎาคม 2558
ระดับปริญญาเอก
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาระดับปริญญาเอก..อ่านต่อ 28 พฤษภาคม 2555
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
แผนกิจกรรมการศึกษาภาค 2 ปี 2559
..อ่านต่อ 22 มีนาคม 2560
การจัดสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
..อ่านต่อ 16 มีนาคม 2560
รายชื่อสัมมนาเสริมปริญญาโท ภาค 2 ปี 2559
..อ่านต่อ 15 มีนาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ
..อ่านต่อ 10 มีนาคม 2560
ประกาศการศึกษาค้นคว้าอิสระภาคการศึกษา 2/2559
..อ่านต่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ด่วนที่สุด
..อ่านต่อ 31 มกราคม 2560
ตารางสัมมนาเสริม ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 59
..อ่านต่อ 24 มกราคม 2560
หน่วยเน้น (สำหรับปริญญาตรี)
..อ่านต่อ 25 ตุลาคม 2559
คณะกรรมการตุลาการรับรองหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มสธ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
..อ่านต่อ 14 สิงหาคม 2559
อัพเดท แบบฟอร์มสั่งซื้อ ตำรา วารสาร สาขาวิชานิติศาสตร์ (17 กพ. 59)
แบบฟอร์มสั่งซื้อ ตำรา วารสาร สาขาวิชานิติศาสตร์..อ่านต่อ 17 กุมภาพันธ์ 2559
อัพเดท แบบฟอร์มสั่งซื้อ ตำรา วารสาร สาขาวิชานิติศาสตร์
..อ่านต่อ 9 ธันวาคม 2558
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ
..อ่านต่อ 4 ธันวาคม 2558
ใบสมัครสมาชิกหนังสือวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
ใบสมัครสมาชิกหนังสือวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช..อ่านต่อ 4 ธันวาคม 2558
ด่วน!
สาขาวิชานิติศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 โดยขณะนี้ใกล้หมดเขตการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หากผู้ใดสนใจกรุณายื่นใบสมัครด่วน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558..อ่านต่อ 26 ตุลาคม 2558
สาขาวิชานิติศาสตร์จัดอบรมเข้มพิเศษ ชุดวิชา กฎหมายระหว่างประเทศ (๔๑๔๕๑)
สาขาวิชานิติศาสตร์จัดอบรมเข้มพิเศษแก่นักศึกษาจำนวน 80 คน เพื่อช่วยให้สำเร็จการศึกษาเร็วขึ้น..อ่านต่อ 1 ตุลาคม 2558
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2558
..อ่านต่อ 24 กันยายน 2558
ภาพกิจกรรมวันรพี
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันรพี ประจำปี 2558..อ่านต่อ 31 สิงหาคม 2558
ประชุมหารือกับคณบดีมหาวิทยาลัยต่างๆ
..อ่านต่อ 28 สิงหาคม 2558
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและ สื่อการสอนทันเวลา” (เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2558)
(เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 1/2558..อ่านต่อ 29 มิถุนายน 2558
ป.ตรี
..อ่านต่อ 14 มีนาคม 2555

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin