ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาปริญญาตรี ..อ่านต่อ 20 กรกฎาคม 2560
ระดับปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
..อ่านต่อ 15 มกราคม 2561
รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 (15 มกราคม 2561-28 กุมภาพันธ์ 2561)
..อ่านต่อ 17 มกราคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ร่วมรับประทานอาหารเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 วันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ร้านอาหาร ง.ง้วนครัวบ้านริมน้ำ (วัดกู้) จังหวัดนนทบุรี
..อ่านต่อ 15 มกราคม 2561
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมงาน “สวัสดีวันปีใหม่ ร้อยรวมใจฉันน้องพี่ ขอบคุณด้วยไมตรี ให้โชคดีตลอดไป” วันที่ 4 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.
..อ่านต่อ 9 มกราคม 2561
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 4 มกราคม 2561 ณ บริเวณลานปาริชาต มสธ.
..อ่านต่อ 8 มกราคม 2561
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีถวายราชสดุดีรัชกาลที่ 7 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ วันที่ 10 ธันวาคม 2560 ณ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
..อ่านต่อ 18 ธันวาคม 2560
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1608 อาคารบริหาร ชั้น 6 มสธ.
..อ่านต่อ 18 ธันวาคม 2560
รศ.ดร.อภิญญา วนเศรษฐ นำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง The Relationship between Capital Market and Economic Growth in Thailand ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ณ เมือง Freiberg ประเทศเยอรมนี
..อ่านต่อ 18 ธันวาคม 2560
คณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ห้องถวายสักการะ อาคารบริหาร ชั้น 1 มสธ.
..อ่านต่อ 7 ธันวาคม 2560
12345678910...


ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin