ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาปริญญาตรี ..อ่านต่อ 20 กรกฎาคม 2560
ระดับปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
..อ่านต่อ 19 มีนาคม 2561
รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 (ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561)
..อ่านต่อ 12 มีนาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรมเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารตรีศร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
..อ่านต่อ 2 มีนาคม 2561
เลขานุการกิจสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรงานเลขานุการกิจ วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มสธ.และสวนผึ้งคันทรีฮิลล์รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
..อ่านต่อ 2 มีนาคม 2561
อาจารย์ ดร.วสุ สุวรรณวิหค และอาจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนตามโครงการรณรงค์รับสมัครนักศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
..อ่านต่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561
รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์ รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี ประจำปี 2560 ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 จัดโดยสภาวิจัยแห่งชาติ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
..อ่านต่อ 7 กุมภาพันธ์ 2561
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประชุมคณาจารย์สัญจร วันที่ 31 มกราคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
..อ่านต่อ 7 กุมภาพันธ์ 2561
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดอบรมเข้มชุดวิชา 60499 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 18 – 22 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 4024-5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 มสธ.
..อ่านต่อ 7 กุมภาพันธ์ 2561
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ร่วมรับประทานอาหารเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 วันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ร้านอาหาร ง.ง้วนครัวบ้านริมน้ำ (วัดกู้) จังหวัดนนทบุรี
..อ่านต่อ 7 กุมภาพันธ์ 2561
12345678910...


ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin