หน้าหลัก :: Home

|ระบบสารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรี|

 

ประกาศผลการสอบภาคไล่ปีการศึกษา 1/2553
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

กรุณาใส่เลขประจำตัวนักศึกษา 10 หลัก

update 8/12/2010


จัดทำโดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 Webmaster@stou.ac.th