เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ
อาจารย์วิษณุ   มีสวัสดิ์
อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตภาคใต้  จังหวัดสงขลา
(เรียบเรียงเนื้อหาจากบทวิทยุกระจายเสียง ปี 2549)

แนวคิดนวัตกรรมเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ
          การสร้างเครื่องนี้ขึ้นมา คืออยากจะเพาะถั่วงอกได้โดยศึกษาวิธีการเพาะถั่วงอกที่ชาวบ้านนิยมเพาะกันมีอยู่หลายวิธี เช่นใช้การ
เพาะในตะกร้า เพาะในโอ่งดิน ใช้วัสดุเพาะธรรมชาติ เช่น ใช้แกลบ ทราย ขี้เลื่อย มีขั้นตอนที่ยุ่งยากหลายขั้นตอน จึงมีความคิดจะสร้าง
เครื่องมือ โดยเอาถั่วเขียวใส่เข้าไปในเครื่องมือเปิดสวิทแล้วก็เอาน้ำต่อเข้าไปเหมือนเครื่องซักผ้า แล้วรอจนกว่าจะงอกออกมาตามที่
ต้องการก็หยุดการทำงานของเครื่องเอง


ภาพจาก Web Site
http://www.ku.ac.th/e-magazine/july45/agri/bean.html

เทคนิดในการสร้างเครื่องมือเพาะถั่วงอก
          หลักการง่าย ๆ คือ ต้องรดน้ำทุก ๆ เวลาที่กำหนด รดทุก 4 ชั่วโมงเป็นเวลา 1 นาที รด 1 นาที แล้วก็หยุดไป 4 ชั่วโมง แล้วมารด
ใหม่ 1 นาที แล้วหยุดไป 4 ชั่วโมง เป็นลำดับแบบนี้ไปเรื่อย ๆ น้ำใช้รดจะผสมปุ๋ยเข้าไปด้วยในอัตราส่วน 1 ส่วนต่อน้ำ 500 ส่วน ก็ใช้เวลา
ประมาณ 2 วัน คือประมาณ 48 ชั่วโมง ก็จะได้ถั่วงอกที่งอกออกมาในขนาดที่ค่อนข้างใหญ่และยาว เทคนิคอีกอย่างหนึ่งคือจะใช้ตะแกรง
พลาสติกบังคับให้รากเป็นระเบียบและตรง ปลายรากเป็นรากสีดำ ๆ สามารถที่จะตัดออกได้ง่าย บังคับให้รากถั่วงอกที่งอกมาเป็นระเบียบ
ก็สามารถใช้มีดตัดออกได้เลย


ภาพจาก Web Site
http://www.rdi.ku.ac.th/Techno_ku60/res-85/index85.html

ลักษณะของเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ
          ถังเพาะในเครื่องต้นแบบจะใช้ถัง 6 แกลลอน ถังนี้จะทำเป็นตะแกรงเป็นชั้น ๆ จะใส่ถั่วเขียวเข้าไปข้างในสลับซ้ำกันระหว่าง
ตะแกรงถั่วเขียว มีถังน้ำอีกถังหนึ่งอยู่ด้านข้างเป็นถังน้ำ 10 ลิตร และมีปั๊มน้ำอยู่ในถัง เวลาจะใช้งานก็จะปั๊มน้ำจากในถังเข้าไปรด
ถั่วเขียวในถังเพาะอีกชุดหนึ่งจะเป็นชุดเติมปุ๋ยชีวภาพจะปั๊มน้ำจากกระป๋องปุ๋ยมาเติมในถังน้ำผสมเสร็จแล้วก็เอาไปรดถั่วเขียว ทำงาน
ด้วยระบบอัตโนมัติทั้งหมด เอาถั่วเขียวใส่ลงในเครื่อง เอาสายน้ำต่อเข้าไปเปิดสวิทและรอจนกว่าถั่วงอกได้เต็มที่แล้ว ก็จะมีสัญญาณ
เตือนบอกว่าใช้ได้แล้ว ก็จะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ

จุดเด่นเครื่องเพาะถั่วงอก
          1. ผสมปุ๋ย รดน้ำ ตรวจสอบการเจริญเติบโตและหยุดการทำงานเองโดยอัตโนมัติ เมื่อถั่วงอกได้ขนาดที่ต้องการ
          2. สามารถบังคับรากให้งอกในรูตาข่ายเพื่อที่จะตัดรากได้ง่ายแล้วก็สามารถล้างเอาเปลือกถั่วเขียวได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์
จะบังคับรากให้มันงอกติดตาข่ายแล้วสามารถเอาไปแช่น้ำให้เปลือกหลุดออกหมด


ภาพจาก Web Site
http://www.rdi.ku.ac.th/Techno_ku60/res-85/index85.html

          แนวโน้มที่จะพัฒนาของเครื่อง คือ การออกแบบเป็นระบบปิด ขณะนี้ในหัวระบบยังเป็นการใช้น้ำที่ไม่ประหยัดเท่าไร น้ำยังต้อง
ทิ้งอยู่ น้ำทิ้งสามารถนำไปรดต้นไม้ได้อีกเพราะไม่ได้สกปรก ระบบใหม่จะออกเป็นระบบปิด คือการใช้น้ำ สมมติว่าใช้น้ำได้ 10 ลิตร คือ
เติมครั้งเดียวแล้วจะวนใช้ตลอดทั้งระบบจนกว่าจะเสร็จ น้ำใช้เทคนิคในการกรองและบำบัดน้ำ การพัฒนาต่อไปในเรื่องออกแบบเป็น
ระบบปิด และออกแบบระบบแช่ด้วยน้ำอุ่นเพราะแช่ด้วยน้ำอุ่นยิ่งนานเท่าไรจะงอกเร็วขึ้น และที่กำลังพัฒนาอีกอย่างคือ การออกแบบ
ให้ตัดรากได้โดยอัตโนมัติ พอเพาะเสร็จยกมาก็ตัดรากเรียบร้อยได้เลย


นางเปรมปรีดิ์  ไทยเที่ยง   ผู้เรียบเรียง
(เรียบเรียงเนื้อหาจากบทวิทยุกระจายเสียง ปี 2549)