ประติมากรรมเหมือนไม้
โดย...คุณศุภชัย  แสงดี
ประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน
ธัญญการ์เด้นดีไซน์ จังหวัดปทุมธานี

(เรียบเรียงเนื้อหาจากบทวิทยุกระจายเสียง ปี 2554)

          อาชีพของการจัดสวนปรับแต่งภูมิทัศน์ต้องใช้อุปกรณ์ตกแต่งสวน ส่วนมากจะจัดสวนตกแต่งสไตล์รีสอร์ท จะใช้เป็นพวกขอนไม้
ตอไม้ ถ้าเป็นของจริงก็ค่อนข้างจะหายากและมีราคาแพง ข้อสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ของการนำจริงมาใช้ การตัดไม้ทำลายป่า อะไรน่าจะ
ทำสิ่งใดที่จะทดแทนและดูให้เหมือนสามารถออกแบบทำได้ง่าย ลงตัวกับไซด์งาน ลงตัวกับงานจัดตกแต่งสวนชิ้นงานที่เหมือนไม้ ลักษณะ
เป็นตอไม้ ขอนไม้ ต่าง ๆ แล้วมีลูกเล่นอะไรใส่เข้าไป เพื่อใช้ประโยชน์ได้จริง


ภาพจาก Web Site
http://www.อาชีพเสริม.th/wp-content/uploads/2011/03/like-wood-sculptures.jpg
http://www.bsnnews.com/file_upload/news/library/0-20110713104705F7.jpg
ข้อมูลภาพ ณ วันที่25-10-55

จุดเริ่มต้นของการทำวัสดุเหมือนไม้
           ในการเริ่มต้นแรก ๆ ก็ลองผิดลองถูกลองใช้ปูนซีเมนต์ผสมทราย มีปัญหางานจะหนักแตกหักง่าย ส่วนลวดลายไม่เหมือนไม้ กว่าจะ
ได้วัสดุที่ใช้ในปัจจุบันลองผิดลองถูกมาจนวันหนึ่งคิดว่า แนวคิดของงานนอกจากมีความเหมือนไม้แล้ว จะต้องมีความแข็งแรง ทนทานแล้ว
ก็มีน้ำหนักเบา วันหนึ่งก็ได้ไปดูรายการโทรทัศน์รายการเกี่ยวกับการประดิษฐ์สิ่งของจากเปเปอร์มาเช่ คือนำกระดาษหนังสือพิมพ์มาผสม
กาว แล้วนำมาขึ้นเป็นรูปสัตว์ รูปอะไรต่าง ๆ ก็นำมาลองกระดาษหนังสือพิมพ์มาแช่น้ำ นำครกมาตำ ปั่น ๆ แล้วมาผสมซีเมนต์ลงไป นำมา
ปั่นหรือว่าบดให้ละเอียดผสมซีเมนต์ จากการทดลองพบว่ามีความแข็งแรงทนทาน แล้วเวลาพอแห้งตัวจะมีความหดตัวเหมือนไม้ได้คำตอบ
ใช้วัสดุตัวนี้มาจนถึงปัจจุบัน

การใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ทำเนื้อวัสดุเหมือนไม้
          1. น้ำหนักเบาวัสดุหลักก็คือกระดาษ สำหรับกระดาษก็ลองมาหลายอย่าง เช่น ถุงซีเมนต์ ถุงปูนด้านใน กระดาษ A4 ที่ใช้แล้ว
กระดาษถ่ายเอกสารที่ใช้แล้ว แต่ว่าคำตอบสุดท้ายคือกระดาษหนังสือพิมพ์ นำมาปั่นและบดละเอียดกระดาษพวกนี้พอเวลาแห้งจะมีน้ำหนัก
เบาถ้าเปรียบเทียบกับการใช้ทราย การใช้กระดาษหนังสือพิมพ์มีน้ำหนักเบากว่าประมาณ 30 - 50 เปอร์เซ็นต์
          2. การคงทนไม่เปราะการแตกง่าย การใช้วัสดุทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์ที่มาปั่น ๆ บด ๆ จะมีเส้นใยจะประสานกันเป็นร่างแห
เกาะกันแน่นมีแข็งแรงความเปราะบางแตกหักง่าย
          3. ความง่ายในการผลิตเนื้อของวัสดุ สาเหตุหลักก็คือว่า หนึ่งการย่อยสลาย การบด กระดาษหนังสือพิมพ์ทำให้ละเอียดง่ายขึ้น มี
ปริมาณของเส้นใยในตัวกระดาษหนังสือพิมพ์หรือไฟเบอร์มากกว่ากระดาษชนิดอื่น
          4. ผิวของกระดาษหนังสือพิมพ์เมื่อปล่อยให้แห้งจะมีความย่นของผิวคล้ายกับผิวของเปลือกไม้ ทำให้เวลาทำชิ้นงานดูเหมือนไม้
มากกว่าวัสดุอื่น


ภาพจาก Web Site
http://www.cm-club.com/forum/attachment.php?attachmentid=1523962&d=1346484390
http://www.cm-club.com/forum/attachment.php?attachmentid=1523963&d=1346484393
ข้อมูลภาพ ณ วันที่25-10-55

ขั้นตอนการทำประติมากรรมเหมือนไม้
          1. การขึ้นรูปของวัสดุในรูปร่างต่าง ๆ ที่ต้องการ เช่น ขอนไม้นำมาทำเป็นที่นั่ง เป็นโต๊ะ กระถางต้นไม้ นำมาขึ้นรูปตามแบบที่ดีไซด์
ไว้ ตกแต่งลวดลายผิวและรูปทรงเป็นรูปลายไม้เรียบร้อยต้องรอให้ปูนแห้ง การถ้าขึ้นรูปเสร็จหนึ่งตัวใช้ระยะเวลาประมาณสองชั่วโมงถึง
สามชั่วโมง
          2. การเลือกใช้สีเป็นสีน้ำอะคริลิคทาภายนอกจะต้องมาผสมขึ้นมาใหม่ โดยหลักจะมองถึงภาพของตอไม้ต่าง ๆ หรือเปลือกไม้ ก็จะ
มีสีน้ำตาล สีเทา สีดำ เป็นตัวแมนสีหลัก แล้วจะมีเหลืองบ้าง เพราะจะมีสีสามสี่สีผสมไว้ แล้วตกแต่งลวดลาย แต้มลาย มุมมองความเป็น
ธรรมชาติของตอไม้ ขอนไม้ เปลือกไม้ให้ออกจะทำให้การลงสีตกแต่งออกมาเหมือนจริง
          3. เทคนิคเรื่องของสี เกิดจากความชำนาญ ในการคำนวนเรื่องของระยะเวลา เทคนิคเรื่องของสีก็ลองผิดลองถูกมาหลายอย่างจน
ปัจจุบันค่อนข้างจะนิ่ง เช่น รอให้สีแห้งประมาณสองถึงสามวัน แห้งในร่ม เพราะฉะนั้นก็ทำสีจริง ๆ เนื้อของวัสดุต้องปล่อยให้แห้ง เนื้อจะ
ออกมาสีขาว ปูนสีขาวสามารถทาสีหรือพ่นสีเข้าวัสดุตัวสีจะถูกซับหรือดูดขึ้นไปแบบกระทันหันเป็นเพราะว่ากระดาษช่วยซับสี เข้าไปในเนื้อ
ของปูนหรือเนื้อของกระดาษที่ผสมปูน เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่การหลุดร่อนหลุดเทคนิคของการทาสี


ภาพจาก Web Site
http://www.cm-club.com/forum/attachment.php?attachmentid=1523964&d=1346484398
http://www.cm-club.com/forum/attachment.php?attachmentid=1523967&d=1346484419
ข้อมูลภาพ ณ วันที่25-10-55

จุดเด่นของประติมากรรมเหมือนไม้
          1. อุปกรณ์ตกแต่งสวนที่มีราคาถูกถ้าเปรียบเทียบกับของพวกไม้จริง เช่น พวกซากไม้ ตอไม้ต่าง ๆ
          2. น้ำหนักเบาขนย้ายง่ายเนื่องจากทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์บดผสมกับกาวและปูนทาสี
          3. สามารถออกแบบแล้วทำสร้างขึ้นมา เพื่อให้ตรงกับสวนแต่ละสวนตามที่ลูกค้าต้องการ ตามความต้องการของลูกค้าง่ายในการนำ
มาประกอบตกแต่งสวน
          4. ไม่ผุพังตามกาลเวลา และไม่โดนปลวกกัดกิน
          5. ช่วยลดโลกร้อนเนื่องจากเป็นของประดิษฐ์เหมือนไม้และไม่ได้ไปตัดทำลายตันไม้ของจริง

ข้อจำกัดของประติมากรรมเหมือนไม้
          ตลาดในปัจจุบันมีข้อจำกัดเรื่องของสวน ประติมากรรมเหมือนไม้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งสวนชนิดหนึ่ง ประเภทหนึ่ง ส่วนมากนำไปใช้
เป็นกระถาง หรือเป็นที่นั่ง เป็นอะไรต่าง ๆ เป็นกลุ่มลูกค้าที่ชอบจัดสวน หรือชอบกลิ่นอายของความเป็นรีสอร์ทสวนธรรมชาติเท่านั้น แต่ถ้า
ในลักษณะสวนโมเดล หรือถ้าเป็นสวนทราย ตึกสูง ๆ สี่เหลี่ยมโมเดิร์นก็จะไม่เข้ากัน


ภาพจาก Web Site
http://www.cm-club.com/forum/attachment.php?attachmentid=1523966&d=1346483974
http://www.cm-club.com/forum/attachment.php?attachmentid=1523973&d=1346485079
ข้อมูลภาพ ณ วันที่25-10-55

การพัฒนาของประติมากรรมเหมือนไม้ในอนาคต
          1. ทีมงานของเราเป็นกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในกรณีที่สั่งเป็นจำนวนมาก เป็นล็อต ๆ ทีมงานของเราจะแบ่งงานกันทำ หมายถึงมี
แผนกโครงสร้างก็ทำไป แผนกขึ้นรูปก็ขึ้นรูปไป แผนกสีก็สีไป แผนกตกแต่ง งานสุดท้ายก็ตกแต่งทำให้สามารถรับงานได้จำนวนมาก ๆ
          2. จะลดข้อจำกัดลักษณะของการออกแบบที่ทำมาโดยตลอดมักจะเป็นสไตล์รีสอร์ท แต่ว่าถ้าเป็นสวนแบบสมัยใหม่โมเดิร์น ก็จะ
ไม่ค่อยเข้ากัน ทีนี้ในอนาคตคิดว่าจะเพิ่มงานตรงส่วนนี้มาเสริมคงจะเพิ่มงานในลักษณะว่าเป็นลักษณะเป็นงานบิ้ลท์อิน หมายถึงงาน
ตกแต่งภายใน ที่ว่าบางส่วนบางทีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม เราจะเห็นว่าไม้บางทีเราก็ทำเป็นไม้สี่เหลี่ยม ซึ่งไม่ต้องมีกิ่งมากจะเข้ากับงาน
โมเดิร์น
          
3. เพิ่มการออกแบบและเพิ่มลูกเล่นให้มากขึ้น ปัจจุบันก็ได้เริ่มทำกับงานรับงานด้านนอก สร้างกำแพงบ้าน ลูกค้าจากผนังปูน
ธรรมดาก่ออิฐสร้างให้เป็นลายไม้ออก มีลูกเล่นแทนเป็นผนังเรียบ ๆ การนำไปใช้ ส่วนหนึ่งได้ไอเดียได้แนวความคิดจากลูกค้าที่บอก
เพิ่มเติม กลายเป็นสินค้าชนิดใหม่ขึ้นมา โมเดลใหม่ขึ้นมาเป็นลักษณะคอลเลคชั่นใหม่ เช่น ทำอ่างล้างมือ ลูกค้าบอกขอให้มีลูกมะพร้าว
มาติดใกล้ ๆ ตรงนี้นะ ได้แนวได้แนวขึ้นมา มีกิ่งตรงนี้นำตุ๊กตามาวาง นกเทียมมาวาง หมายถึงดีไซน์หนึ่ง ดีไซน์สอง ดีไซน์สามออกมาใน
สินค้าชิ้นเดียวกัน มีลูกเล่นมากขึ้น แล้วก็เหมือนเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ตัว
         
การไม่หยุดนิ่งและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการศึกษาตลาดความต้องการของลูกค้า และการได้ไปศึกษาดูงานที่อื่นแล้วนำ
ดัดแปลงให้เข้ากับสินค้าที่เราทำ แต่จะต้องสร้างเอกลักษณ์จุดเด่นจุดขายที่มีเอกลักษณ์ของสินค้าตนเอง จะทำให้กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน ธัญญการ์เด้นดีไซน์ สามารถจะเปิดตลาดสินค้าตัวนี้สู้กับคู่แข่งไปได้อย่างไม่ยากนัก

นางอุษณีย์ จูฑะศิลป์   ผู้เรียบเรียง
(เรียบเรียงเนื้อหาจากบทวิทยุกระจายเสียง ปี 2554)