นโยบายการท่องเที่ยวหนองบัวลำภู
โดย...คุณสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

(เรียบเรียงเนื้อหาจากบทวิทยุกระจายเสียง ปี 2553)

          หนองบัวลำภูเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น
และจังหวัดเลย โดยจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นหนึ่งในสามจังหวัดใหม่ของประเทศไทยที่แยกตัวออกมาจากอุดรธานีเมื่อ พ.ศ.2536
พร้อมกับจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดสระแก้ว จังหวัดหนองบัวลำภูมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งและทางจังหวัดหนองบัวลำภูได้มี
นโยบายเพื่อสงเสริมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ


ภาพจาก Web Site
http://nongbualamphu-hspeedx06.blogspot.com/
ข้อมูลภาพ ณ วันที่ 28-1-55

          หนองบัวลำภูตั้งบนที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยู่ในเขตที่ราบลุ่มเชิงเขาภูพาน ลักษณะภูมิประเทศ
โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงสลับกับแนวเขามีป่าไม้ที่หลากหลายด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่า มีทิวทัศน์ที่สวยตามธรรมชาติโดยในส่วนของป่า
จะมีอุทยานแห่งชาติที่ขึ้นชื่ออยู่ ทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่นอุทยานแห่งชาติภูเก้า
ภูพานคำ อยู่บริเวณอำเภอโนนสังข์ เขตอุทยานจะเป็นเทือกเขายาวและก็ติดเขตกับบริเวณอ่างเก็บน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ ที่ทำการ
อุทยานแห่งชาติภูกล้า ภูพานคำ ด้านล่างของที่ทำการอุทยานคือ เขื่อนอุบลรัตน์
          ในบริเวณเขื่อนอุบลรัตน์ จะมีเรือนรับรองสำหรับนักท่องเที่ยว ในช่วงฤดูฝน ฤดูหนาวจะสวย สำหรับการท่องเที่ยวเทศบาล
ตำบลโนนสังข์ได้จัดทำเรือใหญ่ไว้ 1 ลำ ซึ่งบรรจุนักท่องเที่ยวได้ประมาณร้อยคนสามารถนั่งเรือเพื่อไปชมทิวทัศน์รอบบริเวณเขื่อน
อุบลรัตน์ได้
          อุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูพานคำ อำเภอโนนสังข์ ทางจังหวัดได้แนะนำให้ไปชมวิวและนับดาวบนดินบนภูพานน้อย ซึ่งเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ตัวเมืองหนองบัวลำภูประมาณ 5 – 6 กิโลเมตร เป็นเนินเขาไม่สูงมาที่ภูพานน้อยที่สามารถชมทิวทัศน์ตัว
เมืองหนองบัวลำภูได้ ช่วงเช้าดูพระอาทิตย์ขึ้น ช่วงเย็นดูพระอาทิตย์ตกลับเหลี่ยมเขา ลับตัวเมืองและช่วงค่ำก็เชิญมานับดาวบนดิน
ตอนค่ำถ้าอยู่บนภูพานน้อยจะมองเห็นตัวเมือง ซึ่งมีแสงไฟสวยงาม


ภาพจาก Web Site
http://touronthai.com/gallery/placeview.php?place_id=59000009
http://www.isangate.com/isan/nong_bua_lampoo.html
ข้อมูลภาพ ณ วันที่ 28-1-55

          ภูพานน้อย เป็นอีกหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภูและที่อำเภอเมืองนี้ยังเป็นที่ตั้ง
ของวัดถ้ำกลองเพลซี่งเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง มีถ้ำซึ่งเคยเป็นที่วิปัสสนากรรมฐานของหลวงปู่ขาว อนาลโย พระวิปัสนา ผู้ซึ่ง
เป็นที่เคารพและศรัทธาของพุทธศาสนิกชน วัดถ้ำกลองเพลเป็นวัดปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ขาวอนาลโย ปัจจุบันมีพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
พิพิธภัณฑ์อรรถบริทนของหลวงปู่ขาว อนาลโย ใกล้ ๆวัดถ้ำกลองเพลก็มีแหล่งท่องเที่ยวภูหินลาดช่อฟ้าที่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติบวกประวัติศาสตร์เพราะที่ภูหินลาดช่อฟ้าเมื่อครั้งมีการเคลื่อนไหวของความแตกแยกทางความคิดและทางการเมืองมีการ
เคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่ภูหินลาดช่อฟ้า และที่นี้เป็นฐานบัญชาการของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศ
ไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่บริเวณภูหินลาดช่อฟ้าจะมีทัพต่าง ๆ ประมาณ 20 กว่าทัพอยู่ในซอกถ้ำ ทัพนั้นก็คือกองบัญชา
การซึ่งก็จะเหมือนป็นที่ตั้งกองทัพของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในแง่ของพระอริยสงฆ์ที่เป็นที่เคารพนับถือก็มีหลวงปู่ขาว
อนาลโยที่วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภูถึงแม้จะเป็นจังหวัดเล็ก ๆ แต่ก็จะเป็นเหมือนจังหวัดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง และ
เหมาะที่นักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวจะมาเที่ยวและมากราบไหว้บูชา


ภาพจาก Web Site
http://www.isangate.com/isan/nong_bua_lampoo.html
ข้อมูลภาพ ณ วันที่ 28-1-55

          เมื่อมาถึงจังหวัดหนองบัวลำภูแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด เพราะเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างดีเยี่ยม คือ
พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี และไดโนเสาโนนทัน สถานที่แห่งนี้มีความพิเศษตรงที่มีหุ่นยนต์ไดโนเสาขนาดเท่าตัวจริงจัดแสดง
อยู่ ภายในพิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี และไดโนเสาโนนทันเป็นแหล่งขุดค้นพบซากหอยกลายเป็นหินซึ่งได้มีการนำไปวิเคราะห์
แล้วมีอายุประมาณ 150 ล้านปี และได้มีการขุดค้นพบซากไดโนเสาพันธุ์กินพืชในบริเวณเดียวกัน ในปีที่ผ่านมาทางจังหวัดหนองบัว
ลำภูได้จัดงบยุทธศาสตร์เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาเพิ่มขึ้นมา มีการสร้างหุ่นไดโนเสาจำลองขนาดเท่าตัวจริง น้ำหนัก 1.7 ตัน
สูงประมาณ 14 เมตร ยาวประมาณ 7 เมตร น้ำหนัก 1.7 ตัน มีลักษณะพิเศษ คือเมื่อเป็นไดโนเสาตัวแรกในประเทศไทยที่เคลื่อน
ไหวได้ 8 จุด เสมือนจริง มีเสียงร้อง ขยับเปลือกตาได้ ขณะที่เขาเคลื่อนไหวและเมื่ออยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนี้จะเหมือนอยู่ใน
โลกยุคดึกดำบรรพ์จริง ๆ งบค่าสร้างไดโนเสาตัวนี้ประมาณ 4 ล้านบาท โดยผู้สร้างเป็นบริษัทที่สร้างให้ทีมงานของภาพยนตร์จูราสิก
พาร์ค โดยวิศวกรชาวญี่ปุ่น ในช่วงวันหยุดราชการ ที่หยุดยาวติดต่อกันหลายวันก็จะมีนักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวมาเที่ยวชมไดโนเสา
จำนวนมาก วันเสาร์ อาทิตย์ประมาณ 2 - 3 พันคน วันธรรมดาก็มีกรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปนักท่องเที่ยว สำหรับนโยบายของจังหวัดในเรื่องของ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไดโนเสานี้ในปีงบประมาณ 2554 จังหวัดได้ตั้งงบประมาณระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์
ภายในอาคารไดโนเสาซึ่งแสดงอยู่ในอาคาร ส่วนบริเวณรอบอาคารพิพิธภัณฑ์ไดโนเสานี้ยังมีทางเดินชมธรรมชาติเพื่อไปที่เชิงเขา
ที่หอยกลายเป็นหินไปดูหอยกลายเป็นหินที่ฝังอยู่ในผนังเขายาวประมาณ 1 กิโลเมตร ในปี 2554 จังหวัดได้ตั้งงบประมาณเพื่อจะ
สร้างหุ่นไดโนเสาจำลองพันธุ์ต่าง ๆ รายทางเดินเพื่อชมธรรมชาติไปพร้อม ๆ กัน มีทั้งพันธุ์กินพืช กินเนื้อสัตว์ เพราะฉะนั้นปี 2554
พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปีและไดโนเสาโนนทันของจังหวัดหนองบัวลำภูจะเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับไดโนเสาที่สมบูรณ์ที่สุดใน
ประเทศไทย เพราะจะมีทั้ง indoor แหล่งเรียนรู้ในบริเวณพิพิธภัณฑ์และนอกอาคาร outdoor จะมีไดโนเสาหลากหลายของพันธุ์
เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญที่สัมผัสได้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากตัวจังหวัดประมาณ 5 -10 กิโลเมตร


ภาพจาก Web Site
http://www.isangate.com/isan/nong_bua_lampoo.html
ข้อมูลภาพ ณ วันที่ 28-1-55

          สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งในอำเภอเมืองหนองบัวลำภูก็คือศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยตำนานในประวัติศาสตร์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยยกทัพตามเสด็จพระมหาธรรมราชามาพักทัพที่บริเวณตัวเมืองหนองบัวลำภู ซึ่งมีหนองน้ำขนาด
ใหญ่เพื่อที่จะไปตีกรุงเวียงจันทน์ แต่ตอนยกทัพมาทรงพระประชวรแล้วเสด็จกลับซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ว่าครั้งหนึ่งเคยเสด็จยกทัพ
มาพักทัพอยู่ที่หนองบัวตรงนี้ ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำหริให้สร้างพระราชานุสาวรีย์ขึ้นไว้เป็นที่
สักการะของพี่น้องประชาชน ช่วงเดือนมกราคมทุกปี จังหวัดหนองบัวลำภูจะจัดให้มีงานเฉลิมฉลองและมีพิธีถวายสักการะบวงสรวง
ดวงวิญญาณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถือเป็นงานใหญ่ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
          จังหวัดหนองบัวลำภูมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ๆ อยู่อีกหลายแห่งและหลายมิติ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่อง
เที่ยวเชิงระบบนิเวศธรรมชาติ
          แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติภูพานน้อยซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 5 – 6 กิโลเมตร ที่ภูพานน้อยนี้ขึ้นไปจะสามารถ
เห็นบรรยากาศตัวเมืองหนองบัวลำภูทั่วเมืองได้ด้วยสายตาเปล่า ติดกันก็เป็นบริเวณอุทยานบัวบานเขตต่อกับภูพานน้อย ซึ่งก็
สามารถเห็นทิวทัศน์ในเมือง ดูระบบนิเวศ มีถ้ำ มีน้ำตก และยังมีที่ท่องเที่ยวกระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัด เช่นที่อำเภอ
สุวรรณคูหา ก็มีถ้ำสุวรณคูหามีพระพุทธรูปพระไชยเชษฐาเป็นพระประธาน ตามตำนานพระไชยเชษฐาธิราช ของอาณาจักรล้านช่าง
ที่กรุงเวียงจันทน์ เคลื่อนทัพมาได้สร้างพระประธานไว้มีตำนานว่าเขตละแวกนี้คาบเกี่ยวระหว่างอาณาจักรรัตนโกสินทร์กับล้านช้าง
และในอำเภอนาวังจะมีถ้ำเอราวัณเป็นถ้ำใหญ่สวยงามมาก ปากถ้ำมีช้างสามเศียร ช้างเอราวัณจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่
อำเภอโนนสังข์ที่บ้านนากุดกวางสร้อย บ้านกุดคอเมยมีการขุดค้นพบกระดูกมนุษย์โบราณที่สมบูรณ์ซึ่งอยู่ในยุคเดียวกับบ้านเชียง
มีทั้งกระดูกมนุษย์โบราณและเครื่องปั้นดินเผาลวดลายเดียวกับบ้านเชียง ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านธรณีวิทยาด้านประวัติศาสตร์

 

นางสาวปิยะนาถ  ศิริพูนสวัสดิ์    ผู้เรียบเรียง
(เรียบเรียงเนื้อหาจากบทวิทยุกระจายเสียง ปี 2553)