ตลาดน้ำบางคล้า
โดย...นายคงศักดิ์  นิมมารนรดี
ประธานชมรมผู้ประกอบการตลาดน้ำบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา

(เรียบเรียงเนื้อหาจากบทวิทยุกระจายเสียง ปี 2553)

          สายน้ำ และวิถีชีวิตความเป็นไทย เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบันจะเห็นว่าการท่องเที่ยวทางน้ำได้กลายเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเลือกที่จะเดินทางไปพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์มากขึ้นตลาดน้ำบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นอีก
หนึ่งตลาดที่น่าสนใจ ริมแม่น้ำบางประกงแห่งนี้ยังคงดำรงวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายไว้อย่างสมบูรณ์ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาว
ตำบลบางคล้า


ภาพจาก Web Site
http://www.picontour.com/wp-content/uploads/2011/12/picture_34255113275.jpg
http://www.hamanan.com/tour/chachengsao/tlnbk/canon45245.jpg
http://www.sbayura.com/galleries/chachoengsao/talatnam-bang-khla/talatnam-bang-khla_001.jpg
ข้อมูลภาพ ณ วันที่ 21-2-55

          ประวัติของตลาดน้ำบางคล้า เริ่มก่อตั้งจากคณะเทศบาลตำบลบางคล้าโดยท่านนายกเทศมนตรีศุภชัย วีระสมบัติ เริ่มก่อตั้งตั้ง
แต่วันที่ 21 ธันวาคม 2550 เนื่องจากมีโฉนดโดนทางมากขึ้นก็เลิกใช้เรือเป็นทางคมนาคมทางการค้า ทำให้ตลาดบางคล้าเป็น
เมืองปิดเงียบไป นายกเทศมนตรีก็มีความคิดที่จะฟื้นเศรษฐกิจ และรายได้เข้า ตำบลบางคล้าให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น ก็ก่อตั้งตัว
ตลาดน้ำขึ้นมาโดยใช้งบประมาณของเทศบาล ทำให้คนในหมู่บ้านไม่ทิ้งถิ่นฐาน คนในครอบครัวก็มีความอบอุ่นมากขึ้น
เสาร์ – อาทิตย์ เด็ก ๆ เคยไปเล่นเกมส์ไปเที่ยว ก็จะมาช่วยพ่อ แม่ อยู่ที่เรือ แม่บ้านขาย พ่อบ้านก็จะมาช่วยอยู่พร้อมหน้าพร้อม
ตาทั้งครอบครัว
          จุดเด่นของตลาดน้ำบางคล้า สิ่งที่ประทับใจ คือบรรยากาศ ตัวตลาดน้ำตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณที่ว่าการอำเภอบางคล้า
ฝั่งตรงข้ามจะเป็นเกาะลัด เป็นเกาะน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดประมาณ 2,000 กว่าไร่ จะมีพื้นที่สีเขียวทั้งเกาะ ตัวแพจะอยู่ในแม่น้ำบางปะกง
มีลมพัด มีไอน้ำที่เย็นสบาย เหมาะแก่การพักผ่อน ชมรมผู้ประกอบการตลาดน้ำบางคล้าประกอบด้วย กรรมการ 9 คน มีประธาน
1 คน รองประธาน 1 คน เหรัญญิก และมีเลขานุการ ที่เหลือก็จะเป็นกรรมการดูแลเรื่องความสะอาด มีร้านค้าประมาณ 200 ร้าน
พื้นที่ของตลาดน้ำก็จะแบ่งเป็น 2 โซน มีพื้นที่บนบกประเภทสินค้า คือผลิตผลทางการเกษตร ของฝากของใช้ สินค้า OTOP ส่วน
ด้านล่างจะเป็นตัวตลาดน้ำจริง ๆ จะเป็นแพขณะนี้มี 3 แพ แพหนึ่งประมาณ 100 เมตร ในเรือก็จะมีอาหารทั้งคาว ทั้งหวาน โซน
ด้านบนเป็นของฝาก พืชผลทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อ คือ มะม่วง มะพร้าวน้ำหอม ผลผลิตทางการเกษตรเป็น หมวกสาน เรียกว่า
หมวกกุ่ยเล้ย เป็นหมวกประจำของอำเภอบางคล้า ปลาโจ้โล้ เป็นภาษาจีน คือปลากระพงขาวดั่งเดิมที่อยู่ในแม่น้ำบางปะกงจะมีมาก
ที่ปากน้ำโจ้โล้ที่ตั้งของสถูปเจดีย์ กุ้งแม่น้ำ ผักปลอดสารพิษที่ชาวบ้านเก็บมาขายกันเอง
          ระบบการจัดการตลาด เทศบาลได้จัดตั้งชมรมขึ้นมาเพื่อควบคุมกันเองทั้งระบบ รายรับ และรายจ่าย ทั้งเรื่องจัดการบุคลากร
และตัวแม่ค้าเอง แต่รัฐบาลคอยเช็ครายรับ รายจ่าย ฟังปัญหาเกี่ยวกับตัวแม่ค้า ใช้ระบบกรรมการ เข้ามาควบคุมในเรื่องระบบต่าง ๆ
ชมรมจะมีการประชุมกันเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน เริ่มต้นให้สมาชิกทุกคนเสนอให้ควบคุมดูแลกันเอง มาคุยกันว่า
ที่ผ่านมามีปัญหาอะไร เช่นอาทิตย์ที่ผ่านมามีอะไรข้อดี ข้อไม่ดีก็จะมาคุยกันทุกอย่าง ส่วนการดูแลความสะอาดก็มีงบเบิกจ่ายของ
ชมรม ชมรมจะจัดจ้างคนในพื้นที่มาเป็นแม่บ้านในตัวแพ 3 แพ จะมีแม่บ้านดูแล 3 คน คอยเก็บถ้วย ชาม เช็ดโต๊ะทำความสะอาด
ทุกอย่าง ส่วนด้านบนก็จะมีการจัดจ้างจราจรจากตำรวจบ้านประมาณ 6 คน ต่อวัน ทำการจัดให้นักท่องเที่ยว เข้ามาเที่ยวตลาดน้ำ
ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เริ่มตั้งแต่ เวลา 08.00 – 17.00 น. และเส้นทางไปจะมีจุดสังเกตุยังไงบ้าง ตัวอำเภอ
บางคล้าจะอยู่สาย 304 เส้นฉะเชิงเทราไปปราณบุรี ตัวตลาดน้ำจะอยู่ห่างจากจังหวัดฉะเชิงเทรา 23 กิโลเมตร ถ้าเดินทางจาก


ภาพจาก Web Site
http://3.bp.blogspot.com/_NmRAUKWRfz0/SrI6BzqbZZI/AAAAAAAAAV0/60eDobTpI5I/s400/DSCF2264.jpg
http://www.hamanan.com/tour/chachengsao/talad.html
ข้อมูลภาพ ณ วันที่ 21-2-55

กรุงเทพ สามารถลงทางด่วนมอเตอร์เวย์ที่สายฉะเชิงเทรา – บางปะกง ก็วิ่งเข้าตัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนถึงทางแยกวัดหลวงพ่อ
จะมีทางแยกขวามือ เลี้ยวมาทางสาย 304 โปรดสังเกตุป้ายกรมทางหลวง จะเขียนว่า พนมสารคาม ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี ให้เลี้ยว
มาทางนั้นได้เลย เลี้ยวจาก 304 มาอีก 5 กิโลเมตรก็ถึงตลาดน้ำบางคล้า ป้ายที่จะมีติดตั้ง ๆ อยู่เขตสุวินทวงศ์เป็นป้ายไม้สีฟ้า
เขียนว่า ตลาดน้ำบางคล้า ส่วนสายบางปะกงก็ติดตั้งตั้งแต่ทางสามแยกฉะเชิงเทราบางปะกงที่จะเลี้ยวขวามา 304 ก็จะมีตลอด
ระยะทาง ในบริเวณใกล้ ๆ ตลาดน้ำบางคล้า มีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นที่ขอแนะนำ มีอยู่ 3 ที่ ตลาดน้ำบางคล้า วัดโพธิ์บางคล้า จะมี
ค้างคาวแม่ไก่อาศัยอยู่ในวัดเยอะ ๆ และที่สุดท้ายก็คือ สถูปเจดีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสิน เพราตัวบางคล้าจะเป็นเส้นทางเดินทัพของ
พระเจ้าตากสิน คือเป็นอำเภอที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เชิญชวนให้ทุกท่านมาเที่ยวทั้งวัดโพธิ์ ทั้งตลาดน้ำ สักการะสถูปสมเด็จ
พระเจ้าตากสินด้วย มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยว ประมาณ 5 – 10% ส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติที่มีภรรยาเป็นคนไทย ยัง
ไม่มีกรุ๊ปทัวร์ลง สำหรับแผนประชาสัมพันธ์ระยะยาว แต่ก็ต้องขึ้นกับการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทราให้การสนับสนุนรวม
ทั้งบริษัททัวร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วย หวังว่าในอนาคตความเจริญและความเป็นตลาดน้ำบางคล้าคงจะมีชื่อโดดเด่นขึ้นมาใน
ลำดับต้น ๆ ของสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

นางเปรมปรีดิ์ ไทยเที่ยง    ผู้เรียบเรียง
(เรียบเรียงเนื้อหาจากบทวิทยุกระจายเสียง ปี 2553)