การทำบุญถวายสังฆทานอย่างถูกต้อง
โดย...นายณัฐพงศ์  ตานพิพัฒน์
เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ

(เนื้อหาและภาพประกอบเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน)


          การทำบุญถวายสังฆทานนั้นได้อานิสงส์ใหญ่มาก หากเราทำถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นสังฆทานที่สร้างกุศลเพื่อตนเอง หรือสังฆทาน
อุทิศให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ให้เราตั้งใจจัดหาซื้อของ ตามปัจจัยที่เรามี อย่าให้เราเดือดร้อนเพราะทำบุญ ให้ทำตามกำลัง เมื่อได้ของ
ครบเราก็หาวัดที่ท่านปฏิบัติหน่อย หรือวัดที่เราศรัทธา ก็ให้ทำสังฆทานประกอบด้วยของดังนี้ (ไปทำก่อนเพลนะครับ พระบางวัดท่าน
ไม่รับหลังเพล หากวัดไหนท่านรับหลังเพลให้เราเอาอาหารสดออก ถวายเฉพาะอาหารแห้ง )


          1. อาหารสด เช่น ข้าวต้ม กระเพาะปลา ก๋วยจั๊บกระดูกหมู ผัดผักรวมมังสะวิรัติ ควรมีอาหารประมาณ 3 ประเภท ควรมีอาหาร
แห้งด้วยประกอบไปด้วย ข้าวสารสักประมาณ 1 กิโลกรัม ปลากระป๋อง หรืออาหารแห้งสำเร็จรูปอื่นๆ หรือสิ่งที่จะให้โรงครัวเขาประกอบ
อาหารได้ เช่น วุ้นเส้น ซอส ซีอิ๊ว เพราะบางวัด ท่านมีโรงครัว -หากทำสังฆทานอุทิศให้ทำอาหารที่คนตายชอบก็ได้ หากทำเพื่อตนเอง
สร้างบุญก็เอาสิ่งที่เราทานเราชอบ (อานิสงส์ที่เราจะได้รับ คือมีร่างกายบริบูรณ์ไปไหนมาไหน ไม่อดไม่อยาก อานิสงส์ที่ผีได้รับ คือมี
ร่างกายดีขึ้น เปลี่ยนกายทิพย์มีกำลังมากขึ้น มีความสุขขึ้น)

          2. ข้าวสวย (อานิสงส์ที่เราจะได้รับเหมือนข้อหนึ่ง)

          3.น้ำสะอาด(อานิสงส์ที่เราจะได้รับคือมีน้ำดื่ม ไม่ขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้หากเรายังไม่ตาย แต่ผีได้รับคือโมทนาแล้วจะได้
สระโบกขรณีสวยงามน่ารื่นรมย์มาก กินดื่มได้)

          4.รองเท้า 1 คู่ (อานิสงส์ที่เราจะได้รับคือ จะมีสัมผัสที่ดีขึ้น เท้าเดินเหินสะดวก ตายไปมียานพาหนะทิพย์สะดวกสบายผีที่
โมทนาได้แบบกัน) การให้ยานพาหนะถือว่าให้ความสุข แค่รองเท้า 1 คู่ ญาติเราที่ตายโมทนาเขาจะมีความสุขขึ้นมากๆ

          5.จีวร อังสะ สบง รัดประคต หากเราทรัพย์น้อย ให้ทำบุญผ้าเช็ดหน้า 1 ผืนก็ได้ (อานิสงส์ที่เราจะได้รับคือไม่ขาดแคลน เครื่อง
นุ่งห่ม แล้วก็ใส่อะไรก็สบายดูดี ผิวพรรณงดงาม ผีได้รับคือมีเสื้อผ้าเครื่องทรงทิพย์ )

          6.ยารักษาโรค (อานิสงส์ที่เราจะได้รับคือ โรคที่เราเป็นจะบรรเทาลง ผีโมทนาก็จะมีร่างกายที่ดีขึ้น)

          7.เสื่อสาด เครื่องปูลาด อาสนะสงฆ์ (อานิสงส์ที่เราจะได้รับคือ ฐานะจะไม่ตกต่ำ อย่างน้อยเท่าเดิม ฐานะทรงตัว เกิดชาติหน้า
สูงศักดิ์ และหนุนเรื่องการทำภาวนาจะได้ผลไว เข้าสมาธิได้ไว หากผีโมทนาจะได้ความสุขคือมีเครื่องปูลาดทิพย์สวยงาม และมีที่
ประทับดีขึ้น)

          8.หนังสือมนต์พิธีแปล (อานิสงส์ที่เราจะได้รับคือสติปัญญา ที่เพิ่มขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรม ช่วยสืบต่อพระศาสนาด้วย ผีจะ
ได้มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นปฏิบัติธรรมต่อในภพภูมิของเขาได้ผลไว)

          9.พระพุทธรูปปางวันเกิดเรา หรือคนที่เราจะอุทิศให้ ขนาดตั้งแต่ 7 นิ้วขึ้นไป(อานิสงส์ที่เราจะได้รับคือสุขภาพกายเราจะดีขึ้น
ทรงตัว รูปงามขึ้น มีความเด่นท่ามกลางฝูงชน มีเสน่ห์ขึ้น ผีที่โมทนาจะได้แสงสว่างกายทิพย์ที่สวยงามขึ้น ซึ่งในเทวโลกเขาดูกันที่
รัศมีกาย ใครรัศมีสวยมีบุญมาก)

          10.ร่ม(อานิสงส์ที่เราจะได้รับคืออยู่ไหนก็ไม่เดือดร้อน สุขสบาย มีที่พึ่งร่มเย็น ผีโมทนาแล้วได้ ร่มหรือที่พักพิง)

          11.อื่น ๆ เช่น สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้ถูพื้น แปรงล้างห้องน้ำ ไม้กวาด (อานิสงส์ที่เราจะได้รับ ผิวพรรณผู้ที่ไม่สวย
จะดีขึ้น นวลเนียนสวยขึ้น โรคที่เป็นจะทุเลาลง ไม้กวาดจะทำให้เราผิวงามพิเศษ เหมือนพระนางโรหิณี )

          12.เงินสัก 100 บาท ใส่ซองเขียนด้วยว่า ใช้ในกิจสงฆ์ส่วนรวมได้หมดทุกอย่าง (หากท่านนำไปใช้ ซื้อข้าวของมาทำภัตตาหาร
ให้พระเณรเราก็ได้บุญสังฆทาน หากท่านนำไปสร้างโบสถ์เราได้บุญวิหารทาน เงินส่วนนี้จึงสำคัญมาก จะหนุนให้เราได้ลาภลอย)
          หากทำได้ครบตามนี้ทั้ง 12 ข้อ เราจะได้อานิสงส์มาก หากทำให้ผู้อื่น หรือผู้ล่วงลับ จะช่วยเขาได้มาก จากภพภูมิที่ลำบากจะ
สามารถเลื่อนภพภูมิขึ้นได้ แล้วเพรียบพร้อมไปด้วยทิพย์สมบัติ หากทำให้ตนเองหรือครอบครัว จะหนุนดวงโชคลาภขึ้นมาก ทั้งทางโลก
และทางธรรมจะคล่องตัวอย่างมาก


หมายเหตุ
          การถวายสังฆทาน เป็นการทำบุญที่คนไทยเชื่อกันว่า เป็นการทำทานที่ได้บุญมาก เพราะ สังฆทาน เป็นการถวายทานที่ไม่ระบุ
เฉพาะว่าเป็นพระสงฆ์รูปใด ผู้ที่ประสงค์จะทำทานจะเตรียมสิ่งของที่จะถวายทาน เมื่อพร้อมแล้วนำไปยังวัด บอกท่านเจ้าอาวาสว่า ต้อง
การถวายสังฆทาน ท่านจะนิมนต์พระสงฆ์รูปใดมารับสังฆทานก็ได้ หรือจะเตรียมของแล้วนำของไปยังวัด ไปพบพระสงฆ์รูปใดก็แจ้ง
ความจำนงขอถวายสังฆทาน ท่านก็จะทำพิธีรับสังฆทาน หากกำหนดว่าจะถวายแก่พระรูปใดรูปหนึ่ง การทานนั้นก็ไม่เป็น สังฆทาน
          ของที่จะถวายสังฆทาน มักเป็นอาหาร และสิ่งของที่จำเป็นสำหรับภิกษุสามเณร เช่น สบง จีวร ผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ เครื่องกระป๋อง นม อาหารแห้ง เป็นต้น รวมถึง ชา กาแฟ โอวัลติน และเงิน ตามความจำเป็น ตามความพอใจของผู้ที่จะทำสังฆทาน
          ถ้าต้องการอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลให้แก่ผู้ใด ผู้ถวายทานก็มักจะบอก หรือเขียนชื่อ นามสกุล ให้แก่พระภิกษุ เพื่อท่านจะได้ทำพิธี
อุทิศส่วนกุศลไปยังผู้ที่บอกชื่อนั้น ๆ การทำพิธีถวายสังฆทาน ไม่มีอะไรยุ่งยาก เมื่อนำสิ่งของไปและพระสงฆ์รู้ความประสงค์ ท่านก็จะ
ให้จุด ธูป เทียน แล้วก็ว่า นโม 3 จบ แล้วกล่าวถวาย สังฆทาน ดังนี้
          “ อิมานิ มยง ภันเต ภตตานิ สปริวารานิ ภิกขุสงคสส โอโณชยาม โร ภนเต ภิกขุ สงโฆ อิมานิ ภตตานิ สปริวารานิ ปฏิคคณหาตุ อมหากํ ฑีฆรตตํ หิตาย สุขาย ”
          “ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอถวายภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ ”
          พระสงฆ์จบจะ “สาธุ” แล้วก็ถวายของที่เป็นสังฆทานทั้งหมดให้ท่าน แล้วท่านก็จะให้ศีล ให้พร ยถา สัพพี ผู้ถวายสังฆทานก็กรวดน้ำ แผ่ส่วนบุญกุศล เป็นอันเสร็จพิธีทำบุญถวายสังฆทานเอกสารอ้างอิง
...................................................................................................................................................................................................................................................
- พิธีกรรม ตำนาน นิทาน เพลง : บทบาทของคติชนกับสังคมไทย, สุกัญญา สุจฉายา,
กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
พิมพ์ครั้งที่ 1
- พิธีกรรม ใครว่าไม่สำคัญ, พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2537
พิมพ์ครั้งที่ 2
- พิธีกรรม และ ประเพณี, แปลก สนธิรักษ์ เรียบเรียง กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2533
- สังฆทานกับการอุทิศส่วนกุศล, ปัญญา ใช้บางยาง นครปฐม : รติธรรม, 2550 พิมพ์ครั้งที่ 1
- นามานุกรมขนบประเพณีไทย หมวดประเพณีราษฎร์ เล่ม 2 : ประเพณี เทศกาล และวันสำคัญทางพุทธศาสนา, ค้นคว้าเรียบเรียง: เบญจมาส แพทอง และคนอื่นๆ กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550
พิมพ์ครั้งที่ 1