การกดจุดสะท้อนเท้า
โดย...อาจารย์ไกรสิงห์  รุ่งโรจน์สกุลพร
ประธานมูลนิธิพัฒนาศาสตร์การนวดกดจุดสะท้อนเท้าประเทศไทย

(เรียบเรียงเนื้อหาจากบทวิทยุกระจายเสียง ปี 2551)

          ศาสตร์การนวดกดจุดสะท้อนเท้ามีมานานกว่า 5 พันปี ขณะนี้ทั่วโลกใช้ศาสตร์การนวดกดจุดสะท้อนเท้า 68 ประเทศ ประเทศ
ไทยเป็นประเทศล่าสุด เนื่องจากคนไทยตั้งค่าเท้าให้ต่ำดังนั้นจึงรู้จักเท้าช้ากว่าประเทศข้างเคียง ศาสตร์นี้จีนแผ่นดินใหญ่สมัยก่อน
เมื่อประมาณหลายพันปีการนวดไม่ค่อยได้มีการพัฒนา มาพัฒนายุคไต้หวันก็มีการเผยแพร่ไปพร้อม ๆ กับการปฏิบัติทางศาสนา


ภาพจาก Web Site
http://market.mthai.com/uploads/product/90178/original_1.jpg
ณ วันที่ 12-04-53

          เท้าเปรียบเสมือนดวงใจดวงที่สองเปรียบเสมือนกระจกดวงที่สอง เท้าซ้ายก็เปรียบเหมือนอวัยวะซีกซ้ายก็จะมีหัวใจ มีม้าม
มีไต มีทุกส่วนเหมือนร่างกายมนุษย์ ส่วนฝ่าเท้าขวาจะบอกถึงอวัยวะซีกขวาซึ่งจะมีตับ ถุงน้ำดี ไส้ติ่ง หลังเท้าบอกถึงต่อมทอมซิล
ขากรรไกร ทรวงอก กระบังลม และต่อมน้ำเหลือง ปอด 2 ข้าง เท้าด้านในจะบอกถึงจมูก กระดูกคอ กระดูกหลัง กระดูกเอว ก้นกบ
ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะบ่งบอกช่องคลอด ถ้าผู้ชายก็อวัยวะเพศ ผู้หญิงก็รังไข่ ผู้ชายก็ต่อมลูกหมากสองข้าง เท้าด้านนอกจะบ่งบอกถึงไหล่
หัวเข่า สะบัก สะโพก 2 ข้าง รวมแล้วเท้าของคนเรามีทั้งหมด 62 จุด
          การเจ็บป่วย 5 – 10 เปอร์เซ็นต์โดยที่หมอแผนปัจจุบันหาไม่เจอ จะหาเจอก็ต่อเมื่อร่างกายของเราสูญความสมดุลเกิน  50
เปอร์เซ็นต์ เท้าจะบ่งบอกก่อนเลย จึงจะกระตุ้นตรงนั้นทำให้ระบบที่สูญเสียประมาณ 5 – 10 เปอร์เซ็นต์ ดีขึ้น เคยสังเกตุไหมเวลา
เด็กเล็ก ๆ เดินเท้าเปล่าบนก้อนกรวดเขาเดินสบายผู้ใหญ่ทำไมเท้าหนากว่าเดินเจ็บสาเหตุเพราะว่าเด็กยังไม่บกพร่อง ผู้ใหญ่
บกพร่องเกิน 10 เปอร์เซ็นต์แล้ว เท้ามีความสำคัญเมื่อกระตุ้นไปแล้วก็จะเกิดความสมดุลและเกิดขึ้นตลอดเวลาก็ไม่ต้องป่วยไปหา
หมอ คนเป็นโรคเบาหวานหากเกิดที่ตับอ่อนระวังให้ดี ตับอ่อนจะเริ่มหย่อนแล้ว หากมีการนวดกดจุดและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเรื่อง
อาหารรับรองไม่เป็นเบาหวาน วินิจฉัยโรคจากฝ่าเท้าได้ด้วย ใช้ 2 ส เสือ คือสังเกตเท้าที่ดีที่สุดคือเท้าแบบทารกสีชมพู อย่ามีรอย
ด้าน อย่ามีตาปลา ถ้ามีรอยด้านตรงไหนก็จะสะท้อนไปยังร่างกายส่วนนั้นทันที


ภาพจาก Web Site
http://www.tarad.com/sabaimassage/img-lib/spd_20061030193429_b.jpg
ณ วันที่ 12-04-53

          การนวดกดจุดสะท้อนเท้ากับการนวดแตกต่างกัน การนวดตามทั่ว ๆ ไปจะนวด 26 จุด นวดเพื่อสุขภาพ หรือฟูตมาสซาทจะ
นวดตามความถนัด จากซีกด้านในหลังเท้าแล้วฝ่าเท้าไม่ได้มุ่งเน้นจุดสะท้อนนวดเพื่อให้ผ่อนคลาย นวดเพื่อให้เลือดไหลเวียน
คนถูกนวดก็จะหลับสบาย ส่วนนวดกดจุดสะท้อนเท้าจะนวด 62 จุด ต่างกันคือการนวด 26 จุด นวดกดจุดสะท้อนเท้า 62 จุด
          ทั้ง 62 จุดแบ่งเป็น 7 ระบบ นวดกดจุดสะท้อนเท้าทั้ง 7 ระบบ ใครมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายอุจจาระ ว่าถ่ายทุกวันไหม ท้องผูก
ท้องเสีย ระบบขับถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ ระบบที่ 1 ระบบที่ 2 ระบบของสมอง ใครที่เครียดนอนไม่หลับเป็นไมเกรนความจำ
ไม่ดีระบบนี้ช่วยได้ ระบบที่ 3 ระบบการสัมผัส สัมผัสของ ปาก ปวดฟัน พูดไม่ค่อยชัด ขากรรไกรค้าง การสัมผัสของปาก การสัมผัส
ของจมูก ภูมิแพ้ เป็นหวัด หายใจไม่สะดวก สัมผัสที่ 3 คือตา ตาเป็นต้อเนื้อต้อกระจก ตาพร่า ตามัว สัมผัสที่ 4 ก็คือหู หูมีน้ำหนวก
หูอื้อ ระบบที่ 4 ของฮอร์โมน โดยเฉพาะคนที่มีบุตรยาก เสื่อมสมรรถภาพทางเพศไม่ค่อยดี หรือประจำเดือนมาไม่ปกติ ระบบนี้
ช่วยได้ ระบบที่ 5 ระบบการเคลื่อนไหว เช่น คอ ไหล่ กล้ามเนื้อไหล่ สะบักหลัง เอว ก้นกบ สะโพก หัวเข่า ข้อเท้า ข้อมือ ระบบที่ 6 ระบบของภูมิต้านทาน ใครที่ภูมิต้านทานไม่ค่อยดีเป็นภูมิแพ้ ระบบสุดท้ายระบบต่อมน้ำเหลือง ทั้งต่อมน้ำเหลืองบนและล่าง
การนวดกดจุดสะท้อนเท้าต่างกับการนวดฝ่าเท้าโดยสิ้นเชิง ดังนั้นถ้าใครนวดกดจุดสะท้อนเท้าเป็นประจำทั้ง 7 ระบบ ก็จะดีขึ้น
จะปรับสมดุลของร่างกาย

วิธีสอนการนวดกดจุดสะท้อนเท้า
          จากการที่อาจารย์ได้ศึกษามาไม่ว่าจะเป็นประเทศมาเลเซีย ประเทศจีน ปักกิ่ง และที่ไต้หวัน ใช้เวลาเฉพาะที่มาเลเซีย 1 ปี
กับ 8 เดือน เรียนอย่างละเอียด 1 ปี กับ 8 เดือน และย่อจาก 1 ปี 8 เดือน มาเป็น 8 วัน ออกมาเท่ากัน ช่วงที่เรียนอยู่เมื่อเจอปัญหา
อุปสรรคตรงไหน เวลาที่สอนพยายามทำให้ไม่เกิดอุปสรรค สอนมากว่า 10 ปี ลูกศิษย์ก็เกือบ 5 หมื่นคนทั่วประเทศพยายามหาวิธีสอน
จะทำอย่างไรให้เด็กจำง่าย เลยคิดกระบวนการวาดจุดสะท้อนมีการแบ่งโซนเท้า มีการแบ่งตำแหน่งต่าง ๆ วาดตั้งแต่จุดที่ 1จนถึงจุด
ที่ 62 ดังนั้นทุกคนที่เรียนจบต้องวาดเท้าเป็น ทั้งหมดมี 62 จุด ผู้เรียนเมื่อเรียน 8 วัน แล้ว 60 ชั่วโมงจบไป จะมีความรู้ต่อไปนี้
1 จะรู้ว่า 62 จุดอยู่ที่ไหน
โดยในแต่ละวันเราจะมีการนวดเท้า เด็กเคยรังเกียจเท้าซึ่งกันและกัน เมื่อจับเท้าวาดกันไปดูความรู้สึก
ในตาของเด็กจะรู้ว่าเด็กไม่รังเกียจกันเลย 62 จุดวาดได้ทั้งหมด 2 ทิศทางการนวด จะสอนการใช้ข้อนิ้วชี้ ข้อนิ้วโป้งและทิศทาง
การนวดอย่างถูกต้อง ต้องนวดแบบไหน สมองจะนวดอย่างไร 3 จะรู้ว่าความหมายทั้ง 62 จุด หมายความว่าอย่างไร เช่น ศีรษะ
หน้าผาก สมองเล็ก ต่อมใต้สมอง ขมับ จมูก คอ จะรู้ทั้งหมด 62 จุด ใช้เวลา 8 วัน ก็สามารถออกไปปฏิบัติงานได้เลย เรียนได้ตั้งแต่
อายุ 12 ปี ถึง 70 ปี แต่มีข้อแม้ว่าต้องมีมือถึงจะเรียนได้ คนตาบอดก็เรียน ต้องใช้อักษรเบลล์


ภาพจาก Web Site
http://th.88dbmedia2.jobsdb.com/DB88UploadFiles/2008/05/12/D94713DF-4C09-49F3-9FE1-08096950204E.jpg
http://www.rongteen.com/beta/img_teensmart/teensmart_2009_11_24_11_26_34
ณ วันที่ 12-04-53

          การสอนจะมีทั้งการบรรยายและฝึกปฏิบัติการวาด การนวด มีทั้งการสวดมนต์ การเรียนการสอนการให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็น
ประชาชนทั่วไปหรือเยาวชน ที่สำคัญก็คือองค์รวม องค์รวมที่ทำให้ป่วยซึ่งเกิดจากโรคที่ไม่ใช่โรค เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรม
ถ้ามี 3 องค์รวมเข้าไปในหลักสูตรคือ 1 อาหาร น้ำอากาศ 2 โครงสร้าง พลังไหลเวียนและเส้นประสาท 3 สภาวจิตเวลาสอนจะให้กิน
อาหารสุขภาพ ให้ดื่มน้ำ ให้ออกกำลังกายทุกเช้า ให้ออกกำลังกายท่าซี่กงจักรวาล เหมือนกับไปปรับระบบเส้นประสาทและมีการ
สวดมนต์ทุกเช้า
          จุดบนเท้ามีตั้ง 62 จุด อาจารย์มีเทคนิควิธีสอนให้ผู้เรียนสามารถจำจุดต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำมีประสิทธิภาพโดยมีการให้ไป
ท่องทำการบ้าน ตอนเช้ามาส่งการบ้านสอบทุกวัน วันแรกสอบไปแล้ว วันที่ 2 ทบทวนของวันแรก วันที่ 3 ทบทวนของวันที่ 1 ที่ 2
ทบทวนทุกวันจนครบ 8 วัน
          การนวดเท้านอกจากจะทำให้ดูแลสุขภาพตนเองได้แล้วดูแลคนในครอบครัวได้ ยังสามารถสร้างความผูกพันระหว่าง พ่อ แม่
ลูก ภรรยา ปู่ ย่า ตา ยาย และประกอบอาชีพได้อีกด้วย ทุกท่านควรดูแลเท้าให้ดี เท้าต้องไม่เย็น เท้าต้องไม่มีรอยด้าน เท้าต้องไม่
มีตาปลา หรือว่ารอยแตก อย่าเลือกรองเท้าที่รัดแน่น ๆ อาบน้ำให้อาบเท้าก่อน ถ้าดูแลสุขภาพเท้าดีชีวีก็จะมีสุข

 

          นางเปรมปรีดิ์  ไทยเที่ยง    ผู้เรียบเรียง
(เรียบเรียงเนื้อหาจากบทวิทยุกระจายเสียง ปี 2551)