กิจกรรม "โครงการสัมฤทธิบัตร"
วันที่ 19 มกราคม 2561 ณ
โรงแรมตวันนา บางรัก กรุงเทพฯ

กิจกรรม "โครงการสัมฤทธิบัตร"
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ
โรงแรมตวันนา บางรัก กรุงเทพฯ

จัดบูธแนะแนวการศึกษา"โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า"
วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพฯ

มอบมุมโครงการเรียนล่วงหน้า
วันที่
13 กันยายน 2560
ณ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี

มอบมุมโครงการเรียนล่วงหน้า
วันที่
5 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุร
จัดบูธแนะแนวการศึกษา "โครงการเรียนล่วงหน้า"
วันที่ 22 สิงหาคม 2560
</