บันทึกรายการโทรทัศน์ และรายการวิทยุกระจายเสียง

...พิพิธภัณฑ์สิรินธร....ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่...
 
บันทึกรายการวิทยุกระจายเสียง

...เสน่ห์เสียงแคนดอกคูน...
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 506 คน