แนะแนวการศึกษา และมอบมุมวิชาการ

...โอกาสทางการศึกษาเปิดกว้างให้ผู้ถูกคุมประพฤติ...
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 568 คน