ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

เว็บไซต์ มสธ.
ปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา
โครงการสัมฤทธิบัตร

 

 

Last Update:1/10/2557

ภาพกิจกรร
ปฏิทินกิจกรรม

จากใจศูนย์สารสนเทศ
 
 
 

 คำถามที่พบบ่อย

ข่าวสาร

- ศูนย์สารสนเทศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 507.85 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 22 ตุลาคม 2557 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานธุรการ โทร.02 5047191 หรือ 02 5047788

แนะนำ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร( STOU One Stop Service Center)

รายละเอียด
ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร( STOU One Stop Service Center) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสำหรับนักศึกษา มหาวิทยล้ยสุโขทัยธรรมาธิราช และผู้สนใจการเรียนด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่เดินทางมายังที่ทำการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว อย่างครบวงจร ณ อาคารบริการ 1 ชั้น 1 โดยให้บริการ ตั้งแต่วันจันทร์ - เสาร์ ( เวลา 8.30 - 16.30 น.) การให้บริการของศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหากนักศึกษามาลงทะเบียนเรียนหรือผู้สนใจมาสมัครเรียนด้วยตนเองจะได้รับเอกสารการสอนไปด้วย

ข่าวกิจกรรมหน่วยงานภายนอกดูงาน

 

.

 Series ศูนย์สารสนเทศ
เติมเต็มให้ฝัน ผันสู่รั้ว...มสธ. ชุดเรียนได้สบายใจ ที่นี่ไง มสธ.

 

 

 

 

ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ที่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท: 0-2504-7788 โทรสาร: 0-2503-3547-8
Email :
ic.proffice@stou.ac.th หรือ Web board
สถิติเข้าเยี่ยมชม Free Hit Counters    ตั้งแต่ ธ.ค.2553