|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

 

วารสารบัณฑิต

 
1

TEMPLATE วารสาร

2

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ

3

บทบรรณาธิการ

4
ตัวอย่างวารสาร นางสาวจิตรา วาสุกรี
5

ตัวอย่างวารสาร นางสาวชมภูนุช สุนทรนนท์

6
ตัวอย่างวารสาร พระครูวินัยธรมานพ ปาลพันธ์