หน้าหลัก :: Home หน้าหลัก :: Home
 
Join :  
เกี่ยวกับ มสธ. | ระบบการเรียนการสอนทางไกล | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
line decor
line decor

 

 

 

 

 

 
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
 
STOU Online
 
บริการห้องสมุด
 
ศูนย์หนังสือ มสธ.
  สำหรับนักศึกษา มสธ.
 
E-mail นักศึกษา
 
สมัคร sms
 

คู่มือลงทะเบียนเรียนปี 2558


ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน

ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร


แบบฟอร์มลงทะเบียนทางไปรษณีย์            แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนทางธนาคาร


** นักศึกษาที่จะลงทะเบียนอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ มหาบัณฑิต/ประสบการณ์ วิชาชีพ
กรณีรอลงทะเบียนพร้อม วพ4/IS(ครั้งแรก) สามารถรอลงทะเบียนเรียนพร้อมกันได้

**** นศ. ท่านใดประสงค์จะเปลี่ยนแผน เปลี่ยนที่อยู่ หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ
ให้มีผลต่อกิจกรรมต่างๆ ในภาค 2/58
ให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนถึงกำหนดการลงทะเบียนเรียน 

  กระดานสนทนา มสธ.
โทรศัพท์ 0-2504-7788 : วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 19.20 น.
  : วันเสาร์- อาทิตย์
08.30 - 16.30 น.
E-mail : ic.proffice@stou.ac.th
  โทรสาร : 0-2503-3546-8   
 
   

Last updated : 08-Jun-2016 2:07 PM  :: Old Webpage ::
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
โปรดให้คำติชมและเสนอแนะได้ที่ :webmaster@stou.ac.th

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง