หน้าหลัก :: Home
|เกี่ยวกับ มสธ. | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
Join :
line decor
line decor

 

 

 

 

 

 
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
 
STOU Online
 
บริการห้องสมุด
 
ศูนย์หนังสือ มสธ.
 
การจัดการความรู้ของนักศึกษาและบัณฑิต มสธ.
  สำหรับนักศึกษา มสธ.
 
E-mail นักศึกษา
 
สมัคร sms
 

ไปยังหน้าหลักของ

ค้นหาทั่วไป ค้นหาเฉพาะ มสธ.

 

มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต รอบสอง
ระหว่าง 1 เมษายน 2557- 30 เมษายน 2557
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

--------------------------------------------------------------------

 

สำหรับผู้สมัครเรียนมาในรอบแรก (ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2557)
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป


ตรวจสอบใบสมัครและผลการคัดเลือก

ผลการคัดเลือกจะทะยอยประกาศดังนั้นให้ผู้สมัครตรวจสอบได้ถึง 30 เมษายน 2557

--------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  กระดานสนทนา มสธ.
โทรศัพท์ 0-2504-7788 : วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 19.10 น.
  : วันเสาร์- อาทิตย์
08.30 - 16.30 น.
โทรศัพท์มือถือ : ให้บริการทุกวัน  08.30 - 22.00 น.
08-4360-4465,08-4360-5612,08-4439-9478 และ 08-4360-4957
  โทรสาร : 0-2503-3546-8  E-mail : ic.proffice@stou.ac.th
 
   

Last updated : 31-Mar-2014 3:06 PM  :: Old Webpage ::
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
โปรดให้คำติชมและเสนอแนะได้ที่ :webmaster@stou.ac.th

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง