หน้าหลัก :: Home
|เกี่ยวกับ มสธ. | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
Join :
line decor
line decor

 

 

 

 

 

 
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
 
STOU Online
 
บริการห้องสมุด
 
ศูนย์หนังสือ มสธ.
 
การจัดการความรู้ของนักศึกษาและบัณฑิต มสธ.
  สำหรับนักศึกษา มสธ.
 
E-mail นักศึกษา
 
สมัคร sms
 

ไปยังหน้าหลักของ

ค้นหาทั่วไป ค้นหาเฉพาะ มสธ.

 

ตรวจสอบใบสมัคร/ตรวจสอบผลการคัดเลือกเป็นนักศึกษา (ทยอยประกาศ)

ปีการศึกษา 2558 ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว
สามารถติดตามการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
ได้ตั้งแต่ 5 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้สมัครที่สมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน ของ มสธ.
ในปีการศึกษา 2558 จะได้รับประโยชน์จากการศึกษาในการนำไปใช้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการสอน
และถ่ายทอดความรู้ การเผยแพร่ความรู้ และการฝึกอบรม ซึ่งใช้เป็นหลักฐานแสดงว่ามีความรู้
วิชาชีพครูของคุรุสภา 11 มาตรฐาน เท่านั้น ไม่สามารถนำไปเทียบโอนมาตรฐาน
กับคุรุสภาได้ หรือ นำวุฒิการศึกษาจากการศึกษาหลักสูตรนี้ไปใช้ในการยื่นขอใบอนุญาติปฏิบัติการสอน
หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02 504 8505 -6

--------------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
เพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
ยกเว้นกรณียกเลิกการเปิดสอนในหลักสูตรนั้นๆ

 

---------------------------------------------------------------

 

 
 
 

 

 

 

shopify stats

  กระดานสนทนา มสธ.
โทรศัพท์ 0-2504-7788 : วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 19.10 น.
  : วันเสาร์- อาทิตย์
08.30 - 16.30 น.
โทรศัพท์มือถือ : ให้บริการทุกวัน  08.30 - 22.00 น.
08-4360-4465,08-4360-5612,08-4439-9478 และ 08-4360-4957
  โทรสาร : 0-2503-3546-8  E-mail : ic.proffice@stou.ac.th
 
   

Last updated : 01-Jul-2015 7:28 AM  :: Old Webpage ::
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
โปรดให้คำติชมและเสนอแนะได้ที่ :webmaster@stou.ac.th

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง