มหาวิทยาลัยขอยกเลิกการให้บริการตอบคำถามทาง Q&A Boards ซึ่งท่านสามารถสอบถามได้ที่

Facebook STOU CallCenter

 
  ตั้งคำถามใหม่
ชื่อ-นามสกุล
 
รหัสนักศึกษา
 
 
ประเภทคำถาม  
คำถาม

 
รายละเอียด
E-mail
ถ้าต้องการให้มีการแจ้งเตือนทาง E-mail กรุณาใส่ E-mail ที่ถูกต้องเพื่อเมื่อมีการตอบจากเจ้าหน้าที่
ระบบจะทำการส่งเข้า mail ให้โดย อัตโนมัติ
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th