กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
     ยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร
สวัสดีค่ะ ดิฉัน วนิดา ต้องสมบูรณ์ดี รหัส. 5230118449 ตามที่ดิฉันได้เคยสอบถามไปว่ายังไม่ได้รับใบปริญญาและได้รับการตอบกลับตามรายละเอียดด้านล่างนี้ว่าจะดำเนินการจัดส่งให้ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับคะ รบกวนช่วยติดตามและและแจ้งกลับด้วยนะคะ ขอบคุณคะ -------------------------------------------- ตอบวันที่ 01-07-2014 เวลา 18:57:28 น. ดิฉันขอเรียนให้คุณวนิดาทราบ มหาวิทยาลัยได้จัดส่งใบปริญญาไปให้คุณแล้วแต่มีตีกลับไปยังมหาวิทยาลัยและได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดส่งให้ใหม่ตามที่อยู่ที่คุณวนิดาแจ้งต่อไปให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ จารุวรรณ ยิ้มจำรัส ศูนย์สารสนเทศ Tel 02-504-7788 เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น. และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น. ตอบวันที่ 01-07-2014 เวลา 18:57:28 น.

ตอบ:

สวัสดีค่ะ คุณ วนิดา ต้องสมบูรณ์ดี

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดส่งใบปริญญาบัตรให้คุณอีกครั้งวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ตามที่อยู่แจ้งไว้ ซึ่งคาดว่าจะได้รับหลังจากนี้ประมาณ 1-2 สัปดาห์

ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ
จันทรา  ยิ้มเผือก

ศูนย์สารสนเทศ
Tel 02-504-7788
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

ตอบวันที่24 สิงหาคม 2557 เวลา11:48:12 น.

 


สวัสดีค่ะ คุณ วนิดา ต้องสมบูรณ์ดี

     มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบการจัดส่งใบปริญญาบัตรที่มีตีคืนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณสามารถตรวจสอบผลการตรวจสอบได้ที่กระดานตอบปัญหานี้วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ค่ะ


ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ
นงนุช จัมปานันท์

ศูนย์สารสนเทศ
Tel 02-504-7788
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

ตอบวันที่ 05-08-2014 เวลา 14:48 น.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th