กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
     การจัดส่งเอกสารการสอนภาค2/2556
ขอสอบถามแทนเพื่อนหน่อยค่ะ เพื่อนชื่อ นายบัญชา รักเสมอวงศ์ เลขรหัสนักศึกษา5690016711 อยากทราบว่าชุดวิชา91357พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม ได้จัดส่งมาให้หรือยังคะ เพราะตอนนี้เพื่อนยังไม่ได้รับหนังสือเลยค่ะ รบกวนช่วยเช็คข้อมูลให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ตอบ:

สวัสดีค่ะ คุณ ปรียาภรณ์ จันทร์ขาว

จากการตรวจสอบพบว่า มหาวิทยาลัยรับลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 91357 ในภาคการศึกษาที่ 2/2556 ให้คุณแล้วเนื่องจากเอกสารการสอนเป็นชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงเนื้อหาชุดวิชา ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์เมื่อหน่วยใดจัดพิมพ์เรียบร้อยก่อนจะทยอยจัดส่งให้โดยด่วนต่อไปค่ะ

ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ
จารุวรรณ ยิ้มจำรัส

ศูนย์สารสนเทศ
Tel 02-504-7788
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

ตอบวันที่ 10-02-2014 เวลา 19:03:11 น.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th