กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
     สอบถามเรื่องวันประกาศผลการสอบซ่อม 1/2556
ขอสอบถามเรื่องวันประกาศผลสอบซ่อม 1/2556 ไม่ทราบว่าประกาศวันไหนหรอคะ ขอบคุณค่ะ

ตอบ:

สวัสดีค่ะ คุณ จุฑามาศ ศรีบัวทอง

มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการสอบซ่อมในภาคการศึกษาที่ 1/2556 ให้นักศึกษาทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการสอบแล้ว 45 วันค่ะ

ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ
จารุวรรณ ยิ้มจำรัส

ศูนย์สารสนเทศ
Tel 02-504-7788
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

ตอบวันที่ 27-02-2014 เวลา 15:28:34 น.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th