กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
     อยากทราบว่าทางมหาลัยได้รับเอกสารแล้วหรือยัง
ชื่อ นายประภาวัฒน์ ปัตเมฆ เลขประชาชน 1770400096074 ชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบเคาร์เตอร์เซอร์วิซ 7-11และลงทะเบียนพร้อมส่งเอกสารการสมัครเป็นนักศึกษา มสธ.สาขาวิทยาการจัดการ เอกบัญชีบัณฑิต ภาค1/57 เมื่อ 25 กรกฎาคม 2557 ทางไปรษณีย์ปรกติ ไม่ทราบว่า ณ วันนี้ (03 กันยายน 2557) สำนักทะเบียนและวัดผลได้รับเอกสารดังกล่าวหรือยัง และข้าพเจ้าจะทราบผลการตอบรับเป็นนักศึกษาและได้รับเอกสารต่างๆ เมื่อไหร่ รบกวนหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ

ตอบ:
สวัสดีค่ะ คุณ ประภาวัฒน์ ปัตเมฆ

       จากการตรวจสอบพบว่ามหาวิทยาลัยได้ตอบรับคุณเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 แล้วโดยมีเลขประจำตัวนักศึกษา 5730030532 ในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ วิชาเอก บัญชีบัณฑิต เรียบร้อยแล้วและจะจัดส่งใบตอบรับการเป็นนักศึกษาและเอกสารการสอนให้ต่อไปค่ะ


ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ
นงนุช จัมปานันท์

ศูนย์สารสนเทศ
Tel 02-504-7788
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

ตอบวันที่ 03-09-2014 เวลา 10:35 น.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th