กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
     ขอแจ้งที่อยู่ปัจจุบันเพื่อขอเอกสารขอจบการศึกษา(มสธ10)ให้อาตมา.เจริญพร
ที่อยู่ปัจจุบัน 22 หมู่5 วัดป่าบ้านดูน ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41320

ตอบ:
นมัสการพระสมพงษ์ จรตะคุ

   กรณีของคุณภายหลังจากที่ทราบการสอบภาคการศึกษาสุดท้ายและสำเร็จการศึกษา หากยังไม่ได้รับเอกสารการขอสำเร็จการศึกษา (มสธ.10 ) มหาวิทยาลัยได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ต่อไปค่ะ

      ทั้งนี้ ภายหลังจากที่คุณได้รับเอกสารการขอสำเร็จการศึกษา (มสธ.10 )แล้ว ขอให้กรอกรายละเอียดและส่งเอกสารดังกล่าวไปยังสำนักทะเบียนและวัดผลเพื่อดำเนินการต่อไปค่ะ


นมัสการมาด้วยความเคารพ
นงนุช จัมปานันท์

ศูนย์สารสนเทศ
Tel 02-504-7788
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

ตอบวันที่ 08-07-2014 เวลา 09:41 น.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th