กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
     ป.บัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
อยากทราบว่า ป.บัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) ที่เปิดรับสมัครนักศึกษาปี 57 นี้ อยากทราบว่าคุรุสภารับรองหลักสูตรนี้ไหมครับ เพราะเห็นประกาศว่า ป.บัณฑิต คุรุสภาไม่ให้การรับรองแล้ว ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2555 นั้น

ตอบ:
สวัสดีค่ะ คุณสุ

ดิฉันขอเรียนให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน ในปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นหลักสูตรที่.."มุ่งพัฒนาความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู" ด้วยการศึกษาระบบทางไกล โดยผู้สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติการสอน การอบรม การเผยแพร่ความรู้สำหรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนั้น ทางคุรุสภา(สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา) จะเป็นผู้พิจารณาออกใบอนุญาต ฯ ให้ค่ะ ดังนั้น หากคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงกับคุรุสภานะคะที่ โทรศัพท์หมายเลข 02-2804331 , 02-2804334-9 e-mail : webkuru@ksp.or.th หรือ ดูข้อมูลทาง Web Site ได้ที่=> http://www.ksp.or.th/mainpage/index.php

ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ
ณัฐติกาญจน์ วงศ์ม่วย

ศูนย์สารสนเทศ
Tel 02-504-7788
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th