มหาวิทยาลัยขอยกเลิกการให้บริการตอบคำถามทาง Q&A Boards ซึ่งท่านสามารถสอบถามได้ที่

Facebook STOU CallCenter

 
     สอบถามการส่งเอกสารการสอน
เรียนสอบถาม เนื่องจากดิฉัน นางสาวภาวิดา วงษ์ภูธร รหัสนักศึกษา 5630167533 ได้ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 จำนวน 3 ชุดวิชาแต่ยังไม่ำด้รับเอกสารการสอน ได้แก่ 32206 (สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ) สั่งเฉพาะแบบฝึกหัด ไม่สังหนังสือ วิชา 32306 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ วิชา 32453 การพนักงานสัมพันธ์และการเบิกค่าตอบแทน คะ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

ตอบ:

สวัสดีค่ะคุณภาวิดา วงษ์ภูธร

ดิฉันขอเรียนให้ท่านทราบว่า จากการตรวจสอบตามเลขประจำตัวนักศึกษา 5630167533 ไม่พบการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2560 ของท่านนะคะ กรณีของท่านขอทราบวันที่ีในการชำระเงินและผ่านระบบใดและมีการย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอกหรือไม่ขอให้แจ้งรายละเอียดไปยังศูนย์สารสนเทศอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบให้ต่อไปค่ะ

ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ
จารุวรรณ ยิ้มจำรัส

ศูนย์สารสนเทศ
Tel 02-504-7788
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

ตอบวันที่ 13-09-2017 เวลา 10:37 น.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th