มหาวิทยาลัยขอยกเลิกการให้บริการตอบคำถามทาง Q&A Boards ซึ่งท่านสามารถสอบถามได้ที่

Facebook STOU CallCenter

 
     สอบถามการส่งเอกสารการสอน ภาค 1/2560
กระผม นายเดชฤทธิ์ วงษ์ภูธร รหัสนักศึกษา 5496032318 ได้ลงทะเบียนเรียนภาค 1/2550 ไปแต่ได้เอกสารการส่งยังไม่ครอบ คือ วิชา 96304 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสอบถามว่าในรายวิชานี้มีการสอนเสริมแบบเข้มหรือไม่ เพื่อจะได้ดำเนินการลงทะเบียนเรียนแบบเข้มได้ทันเวลาไม่ตกหล่น ขอบพระคุณครับ

ตอบ:

สวัสดีค่ะคุณเดชฤทธิ์ วงษ์ภูธร

ดิฉันขอเรียนให้ทราบว่า จากการตรวจสอบพบว่า มหาวิทยาลัยรับลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 96304 ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 ให้ท่านเรียบร้อยแล้วเอกสารการสอนเป็นชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงเนื้อหาชุดวิชา ขณะนี้อยู่ในระหว่างเร่งดำเนินการจัดพิมพ์เมื่อหน่วยใดจัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยก่อนจะทยอยจัดส่งให้โดยด่วนต่อไปค่ะ และชุดวิชาดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีการจัดสอนเสริมแบบเข้มซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้จากhttp://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/l_center/text/tutor_extra%201-60.pdf

ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ
จารุวรรณ ยิ้มจำรัส

ศูนย์สารสนเทศ
Tel 02-504-7788
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

ตอบวันที่ 13-09-2017 เวลา 13:08 น.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th