กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
     วิธีขอจบการศึกษา
ผมสอบวิชาสุดท้ายผ่านต้องทำอย่างไรบ้างครับในการขอจบและรับปริญญาครับ

ตอบ:

สวัสดีค่ะคุณรุสลัน เชยจิต

ดิฉันขอเรียนให้ท่านทราบว่า กรณีของท่านหากคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2559 แต่ยังไม่ได้รับเอกสารการขอสำเร็จการศึกษา (มสธ.10) ขอให้แจ้งที่อยู่ ไปยังศูนย์สารสนเทศอีกครั้ง เพื่อดำเนินการให้ต่อไปค่ะ การเข้ารับพระราชทานปริญญานักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยจะจัดให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2561 ค่ะ

ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ
จารุวรรณ ยิ้มจำรัส

ศูนย์สารสนเทศ
Tel 02-504-7788
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

ตอบวันที่ 13-09-2017 เวลา 13:27 น.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th