กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
     อยากทราบกำหนดการจัดอบรมประสบการณ์วิชาชีพการตลาด จะมีจัดประมาณช่วงไหน
รบกวนสอบถามค่ะ พอดีกำลังศึกษาต่อ ป.ตรี ใบที่ 2 สาขาวิทยาการการจัดการ เอกการตลาด ต้องเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร 12 ชุดวิชา แต่ทำเรื่องยื่นขอโอนชุดวิชาไปแล้ว 8 ชุดวิชา และกำลังจะยื่นขอโอนเพิ่มอีก 1 ชุดวิชา, ลงทะเบียนเรียนภาค 1/60 ไปแล้ว 2 ชุดวิชา (จะสอบ ม.ค.61) ก็จะเหลือชุดวิชา 32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด เลยอยากทราบว่าทางสาขาฯ จะมีเปิดจัดอบรมประสบการณ์วิชาชีพการตลาด ประมาณช่วงไหนคะ จะได้วางแผนลางานกับหัวหน้างานไว้ค่ะ...ขอบคุณมากค่ะ

ตอบ:

สวัสดีค่ะคุณกฤติมา แก้วกิตติ์ธนา

ดิฉันขอเรียนให้ท่านทราบว่า กรณีของท่านประสงค์จะลงทะเบียนเพิ่ีมชุดวิชาในภาคการศึกษาที่ 1/2560 หรือ ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2560 ขอให้แจ้งรายละเอียดไปยังศูนย์สารสนเทศอีกครั้ง เพื่อจะได้แจ้งกำหนดการอบรมให้ทราบต่อไปค่ะ

ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ
จารุวรรณ ยิ้มจำรัส

ศูนย์สารสนเทศ
Tel 02-504-7788
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

ตอบวันที่ 13-09-2017 เวลา 13:36 น.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th