มหาวิทยาลัยขอยกเลิกการให้บริการตอบคำถามทาง Q&A Boards ซึ่งท่านสามารถสอบถามได้ที่

Facebook STOU CallCenter

 
     ยังไม่ได้รับเอกสาร
สวัสดีค่ะ เนื่องจากดิฉันได้สมัครเป็นนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174 ตั้งแต่วันที่ 8สิงหาคม60 แต่ยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันการเป็นนักศึกษา หากขึ้นทะเบียนแล้ว รบกวนแจ้งรหัสนักศึกษาและความคืบหน้าของเอกสารด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ตอบ:

สวัสดีค่ะคุณอรยา ผิวบาง

ดิฉันขอเรียนให้ท่านทราบว่า กรณีของท่านขอรบกวนให้แจ้งเลขที่บัตรประจำตัวประชาช ไปยังศูนย์สารสนเทศอีกครั้ง เพื่อทำการตรวจสอบและจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไปค่ะ

ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ
จารุวรรณ ยิ้มจำรัส

ศูนย์สารสนเทศ
Tel 02-504-7788
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

ตอบวันที่ 13-09-2017 เวลา 13:40 น.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th