กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
     ไม่ได้รับซีดีชุดวิชา 32339
ได้รับเอกสารการเรียน เรียบร้อยแล้วค่ะ แต่เมื่อได้แกะเอกสารดู และดูรายละเอียดพบว่าไม่มี ซีดีการเรียนการสอนวิชา 32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการผลิตแนบมา ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรคะ

ตอบ:

สวัสดีค่ะคุณอติภา ทองไทย

ดิฉันขอเรียนให้ท่านทราบว่า  ชุดวิชา 32339 การจัดการการเงิน การตลาดฯ มหาวิทยาลัยไม่ได้จัดทำซีดีเสียง ค่ะ มีเฉพาะเอกสารการสอน 15 หน่วยค่ะ

ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ
จารุวรรณ ยิ้มจำรัส

ศูนย์สารสนเทศ
Tel 02-504-7788
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

ตอบวันที่ 13-09-2017 เวลา 13:59 น.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th