กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
     ขอสอบถามหน่อยครับ ถ้าผมลงทะเบียนเรียนแต่ไม่รับหนังสือเรียน ซึ่งลงเป็นครั้งแรกแต่มีหนังสือจากเพื่อนที่เรียนอยู่ก่อนแล้ว จะมีผลกับการสอบไหมครับ ต้องการรู้โดยด่วนครับ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างถ้าเกิดมีปัญหา

ตอบ:

สวัสดีค่ะคุณวิทวัส

ดิฉันขอเรียนให้ทราบว่า ชุดวิชาที่ท่านลงทะเบียนเรียนเป็นครั้งแรกจะต้องสั่งซื้อเอกสารการสอนไปพร้อมกับการลงทะเบียนเรียนซึ่งเป็นระเบียบของมหาวิทยาลัยซึ่งจะใช้เอกสารการสอนจากเพื่อนไม่ได้นะคะ ทั้งนี้หากชุดวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนและสอบไล่และสอบซ่อมไม่ผ่านสามารถนำมาลงทะเบียนเรียนใหม่โดยไม่ต้องสั่งซื้อเอกสารการสอนใหม่ได้ หากมหาวิทยาลัยไม่ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาชุดวิชา

ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ
จารุวรรณ ยิ้มจำรัส

ศูนย์สารสนเทศ
Tel 02-504-7788
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

ตอบวันที่ 13-09-2017 เวลา 14:32 น.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th