มหาวิทยาลัยขอยกเลิกการให้บริการตอบคำถามทาง Q&A Boards ซึ่งท่านสามารถสอบถามได้ที่

Facebook STOU CallCenter

 
     ประกาศผลสมัครเรียนหรือยังครับ
ประกาศผลการสมัครเรียนหรือยังครับเพราะไม่สามารถเข้าไปดูได้ในเว็ปที่ประกาศไม่ทราบว่าเป็นปัญหาจากระบบหรือเปล่าครับ

ตอบ:

สวัสดีค่ะคุณเรืองฤทธิ์ เรือนพรหม

ดิฉันขอเรียนให้ท่านทราบว่า ในการตอบรับการเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะจัดส่งใบตอบรับให้ภายหลังจากได้รับเอกสารการสมัครแล้วซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 30 วันค่ะ

ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ
จารุวรรณ ยิ้มจำรัส

ศูนย์สารสนเทศ
Tel 02-504-7788
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

ตอบวันที่ 13-09-2017 เวลา 14:39 น.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th