มหาวิทยาลัยขอยกเลิกการให้บริการตอบคำถามทาง Q&A Boards ซึ่งท่านสามารถสอบถามได้ที่

Facebook STOU CallCenter

 
     การจัดส่งใบแจ้งผลสอบ
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดส่งใบแจ้งผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ทาง มสธ ได้จัดส่งมาหรือยังค่ะ และนักศึกษาจะได้รับตอนไหนค่ะ เพราะนักศึกษาต้องใช้ใบแจ้งผลสอบตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ยืนยันการแก้ไขข้อมูลเพิ่มภาคการศึกษาปลาย 2559 และยื่นใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดค่ะ ทั้งนี้ การศึกษาภาคปลาย 2559 มีหนึ่งชุดวิชาสุดท้ายที่เรียนและจบการศึกษาค่ะ

ตอบ:

สวัสดีค่ะคุณอารีรัตน์ ศิริแพทย์

ดิฉันขอเรียนให้ท่านทราบว่า ใบแจ้งผลการสอบในภาคการศึกษาที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ค่ะ

ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ
จารุวรรณ ยิ้มจำรัส

ศูนย์สารสนเทศ
Tel 02-504-7788
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

ตอบวันที่ 13-09-2017 เวลา 14:55 น.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th