มหาวิทยาลัยขอยกเลิกการให้บริการตอบคำถามทาง Q&A Boards ซึ่งท่านสามารถสอบถามได้ที่

Facebook STOU CallCenter

 
     ยังไม่ได้รับเอกสารการสอนครับ
2 เดือนแล้วครับ ยังไม่ได้เอกสารการเรียนการสอนชุดวิชา 96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เลยครับ ช่วยดําเนินเรื่องให้ด้วยครับ

ตอบ:

สวัสดีค่ะคุณธันวา ลีลาเชษฐวงศ์

ดิฉันขอเรียนให้ท่านทราบว่า จากการตรวจสอบพบว่า มหาวิทยาลัยรับลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 96304 ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 ให้ท่านเรียบร้อยเนื่องจากเอกสารการสอนชุดวิชาดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงเนื้อหาชุดวิชา หากหน่วยใดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยก่อนจะทยอยจัดส่งให้โดยด่วนต่อไปค่ะ

ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ
จารุวรรณ ยิ้มจำรัส

ศูนย์สารสนเทศ
Tel 02-504-7788
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

ตอบวันที่ 13-09-2017 เวลา 15:17 น.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th