มหาวิทยาลัยขอยกเลิกการให้บริการตอบคำถามทาง Q&A Boards ซึ่งท่านสามารถสอบถามได้ที่

Facebook STOU CallCenter

 
     จากคำถามที่23254
เกี่ยวกับมสธ14 ไม่ทราบว่าเรื่องเป็นยังไงบ้างค่ะ

ตอบ:

สวัสดีค่ะคุณแสงเดือน ลั่นศิลป์

ดิฉันขอเรียนให้ท่านทราบว่า จากการตรวจสอบพบว่า มหาวิทยาลัยได้จัดส่งหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา (มสธ.14) ประมาณวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เลขที่ไปรษณีย์/พัสดุ: CB 4434 3140 6 TH กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับขอรบกวนให้นำหมายเลขไปรษณีย์รับรองและวันที่ส่งออกไปตรวจสอบ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในเขตที่อยู่ต่อไปด้วยนะคะ หากตรวจสอบไม่พบขอให้แจ้งไปยังศูนย์สารสนเทศอีกครั้งนะคะ

ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ
จารุวรรณ ยิ้มจำรัส

ศูนย์สารสนเทศ
Tel 02-504-7788
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

ตอบวันที่ 13-09-2017 เวลา 15:27 น.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th