มหาวิทยาลัยขอยกเลิกการให้บริการตอบคำถามทาง Q&A Boards ซึ่งท่านสามารถสอบถามได้ที่

Facebook STOU CallCenter

 
     สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ภาค 1/60
ผม จิรวุฒิ เทพบำรุง รหัสนักศึกษาเดิม 5240066216 วันนี้ได้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ของภาคการศึกษาที่ 1/2560 แต่เกรงว่าจะไม่ทันกำหนด (15 ก.ย. 60) จึงเรียนมายังคณะอาจารย์ช่องทางนี้อีกครั้งครับ เพื่อขอความกรุณาช่วยตรวจสอบจดหมายสมัครเรียนที่ผมได้ส่งEMSมาในวันนี้และดำเนินการสมัครให้ผมได้ทันเวลาด้วยครับ

ตอบ:

สวัสดีค่ะคุณจิรวุฒิ เทพบำรุง

ดิฉันขอเรียนให้ท่านทราบว่า กรณีของท่านในการรับสมัครภาคต้น/2560 ช่วงที่ 2 มหาวิทยาลัยจะดูวันที่ในการชำระเงินและวันที่ในการจัดส่งเอกสารการสมัครค่ะ

ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ
จารุวรรณ ยิ้มจำรัส

ศูนย์สารสนเทศ
Tel 02-504-7788
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

ตอบวันที่ 13-09-2017 เวลา 15:37 น.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th