มหาวิทยาลัยขอยกเลิกการให้บริการตอบคำถามทาง Q&A Boards ซึ่งท่านสามารถสอบถามได้ที่

Facebook STOU CallCenter

 
     การขอเงินคืน โครงการสัมฤิทธิบัตร มสธ. รุ่นที่ 95
เนื่องจากดิฉันได้ลงทะเบียนเรียนโครงการสัมฤิทธิบัตร รุ่นที่ 95 ในรายวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัย(54116) รหัสผู้เรียน 9585025985 แต่รายวิชาดังกล่าวมีวันสอบตรงกับอีกรายวิชานึง ทางมหาลัยจึงไโทรมาแจ้งและไม่รับลงรายวิชานี้ในโครงการสัมฤทธิบัตร ทั้งนี้ดิฉันจึงแจ้งทางเจ้าหน้าทีาๆเกี่ยวข้องเพื่อขอรับเงินคืน โดยติดต่อผ่านทางคุณเบญจวรรณ มิ่งสกุล เมื่อช่วงวันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา และได้โทรติดตามเรื่องตลอดซึ่งล่าสุดทางมหาวิทยาลัยแจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการและให้รอธนาณัติ ซึ่งล่าสุดในเดือนที่ผ่านมาดิฉันได้รับใบประกาศของโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 95(ในรายวิชาอื่น)เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเอกสารธนาณัฐของการลงทะเบียนเรียนในโครงการสัมฤิทธิบัตรรุ่นดังกล่าว จึงรบกวนทางมหาวิทยาลัยช่วยแจ้งความคืบหน้าด้วยค่ะ เพราะไม่ทราบสถานะการดำเนินการเลย ขอบคุณค่ะ

ตอบ:

สวัสดีค่ะคุณอาภัสรา จิบทอง

ดิฉันขอเรียนให้ท่านทราบว่า กรณีของท่านจะทำการตรวจสอบการคืนเงินให้ท่านอีกครั้งและขอให้เข้ามาสอบถามในวันที่ 15 กันยายน 2560 เพื่อจะได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไปค่ะ

ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ
จารุวรรณ ยิ้มจำรัส

ศูนย์สารสนเทศ
Tel 02-504-7788
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

ตอบวันที่ 13-09-2017 เวลา 16:00 น.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th