กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
     สมัครเป็นนักศึกษาใหม่
ดิฉันนางสาวอรยา ผิวบาง ได้สมัครเรียนสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50174 เมื่อเดือนที่แล้ว ยังไม่ได้รับหนังสือหรือเอกสารยืนยันการเป็นนักศึกษา รบกวนเช็คให้หน่อยนะคะ เลขบัตรประชาชน 1-1506-00120-67-5

ตอบ:

สวัสดีค่ะคุณอรยา ผิวบาง

ดิฉันขอเรียนให้ท่านทราบว่า จากการตรวจสอบพบว่า มหาวิทยาลัยรับท่านเข้าเป็นนักศึกษาแล้วโดยมีเลขประจำตัวนักศึกษา 6050006698 และ รับลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 10152 และ 50101 จะจัดส่งใบตอบรับ เอกสารการสอน และบัตรประจำตัวนักศึกษามาให้ต่อไปค่ะ

ขอบคุณและยินดีให้บริการค่ะ
จารุวรรณ ยิ้มจำรัส

ศูนย์สารสนเทศ
Tel 02-504-7788
เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.
และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.

ตอบวันที่ 13-09-2017 เวลา 16:18 น.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th